Događaj - Edukacija: OBEZBEĐENJE KVALITETA LEKA U LANCU SNABDEVANJA U FUNKCIJI BEZBEDNOSTI PACIJENTA


Ime

Edukacija: OBEZBEĐENJE KVALITETA LEKA U LANCU SNABDEVANJA U FUNKCIJI BEZBEDNOSTI PACIJENTA

Datum održavanja

05.11.2019 - 05.11.2019   (od 10:00 do 15:00)

Lokacija

Privredna komora Srbije - SALA I

Organizator

Udruženje za farmaciju i medicinsku delatnost

Opis
Kao pomoć u primeni Vodiča dobre apotekarske prakse i Smernica Dobre prakse u distribuciji humanih lekova, Savet za kvalitet u farmaceutskoj praksi organizuje edukaciju koja će obuhvatiti sledeće teme:
- Monitoring uslova u celom lancu snabdevanja, od proizvođača preko veleprodaja do apoteka i uslovi u toku transporta
- Kvalifikacija i rekvalifikacija GxP dobavlјača/pružaoca usluga i kupaca
- Kvalifikacija opreme (dostavna vozila, transportni frižideri, hladne komore/frižideri)
- Obrada i realizacija reklamacija na nivou apoteka/veleprodaja/proizvođač leka – potencijalni izazovi 
Savet za kvalitet u farmaceutskoj praksi je stalno stručno telo Udruženja za farmaciju i medicinsku delatnost. Članovi Saveta za kvalitet u farmaceutskoj praksi su kvalifikovani farmaceuti, odnosno funkcije odgovorne za održavanje sistema kvaliteta koji utvrđuje odgovornost, procese i principe upravlјanja rizicima u odnosu na aktivnosti u oblasti proizvodnje i prometa lekova.
Dokument


Prijava fizičkog lica Prijava pravnog lica
Lista događaja