Modernizacija

Potpisivanjem ugovora između Privredne komore Srbije, Privredne komore Beograda i svih regionalnih privrednih komora, kojim se regulišu međusobna prava i obaveze, završena je prva faza izgradnje jedinstvenog komorskog sistema.

U toku su aktivnosti na organizacionom i funkcionalnom povezivanju svih privrednih komora u sistema koji će biti respektabilan partner državi u zakonodavnom postupku, pri donošenju mera ekonomske politike, a istovremeno i kvalitetan servis i logistička podrška privrednicima u svakodnevnom poslovanju. Ugovor je potpisan u petak 28.oktobra 2016. godine.

Modernizacija komorskog sistema u funkciji je podrške privredi u savladavanju problema sa kojima se suočava i unapređenju uslova poslovanja.
 

KOMORSKIM SISTEMOM UPRAVLjAJU PRIVREDNICI

Nov način funkcionisanja obezbeđuje da jedinstvenim komorskim sistemom Srbije upravljaju privrednici, koji donose sve odluke vezane za rad i finansiranje svoje asocijacije, vrše kontrolu poslovanja i ocenjuju učinak svakog pojedinačnog zaposlenog, istakao je Marko Čadež, predsednik Privredne komore Srbije.

PRIVREDNICI ČADEŽU POVERILI MANDAT

Marko Čadež, dosadašnji predsednik vodiće Privrednu komoru Srbije i u narednom mandatu. To je odlučila novoizabrana Skupština PKS koju čini 150 privrednika iz cele Srbije – predstavnika 16 regionalnih i parlamenta komore glavnog grada, prvi put biranih u otvorenom demokratskom postupku u kome je svaki privrednik dobio pravo da se kandiduje, da bira i bude biran.

U SOMBORU, PANČEVU I ZAJEČARU KONSTITUISANI PARLAMENTI PRIVREDNIKA

U regionalnim privrednim komorama Zapadnobačkog upravnog okruga, Južnobanatskog upravnog okruga, Zaječarskog i Borskog upravnog okruga danas su konstituisani parlamenti privrednika. Od angažovanja privrednika u parlamentu zavisi i uspešnost zastupanja interesa poslovne zajednice pred državom, vladom i nadležnim institucijama.

KONSTITUISANI PARLAMENTI PRIVREDNIKA U KRALjEVU, KRUŠEVCU, VALjEVU I LESKOVCU

U regionalnim privrednim komorama Moravičkog i Raškog upravnog okruga, Rasinskog upravnog okruga, Kolubarskog i Mačvanskog upravnog okruga, Jablaničkog i Pčinjskog upravnog okruga danas su konstituisani parlamenti privrednika, koji predstavljaju temelj jedinstvenog komorskog sistema Srbije i novog načina organizovanja privrednika.

KONSTITUISANI PARLAMENTI PRIVREDNIKA U NIŠU, KRAGUJEVCU I SREMSKOJ MITROVICI

U Regionalnoj privrednoj komori Nišavskog, Pirotskog i Topličkog upravnog okruga, Regionalnoj privrednoj komori Šumadijskog i Pomoravskog upravnog okruga i Regionalnoj privrednoj komori Sremskog upravnog okruga, danas su konstituisani parlamenti privrednika koji predstavljaju najvažnije telo i temelj budućeg komorskog organizovanja.

KONSTITUISAN PARLAMENT PRIVREDNIKA REGIONALNE PRIVREDNE KOMORE ZLATIBORSKOG UPRAVNOG OKRUGA

U Regionalnoj privrednoj komori Zlatiborskog upravnog okruga u Užicu danas je održana konstitutivna sednica Parlamenta privrednika, najvišeg organa koji ima ključnu ulogu u svim aktivnostima jedinstvenog komorskog sistema Srbije.

KONSTITUISANI PARLAMENTI PRIVREDNIKA U BEOGRADU, NOVOM SADU I ZRENjANINU

U Privrednoj komori Beograda, Regionalnoj privrednoj komori Južnobačkog upravnog okruga u Novom Sadu i Regionalnoj privrednoj komori Srednjobanatskog upravnog okruga u Zrenjaninu, danas su održane konstitutivne sednice Parlamenta privrednika - najvišeg organa koji ima ključnu ulogu u svim aktivnostima jedinstvenog komorskog sistema Srbije.

OD 1. JANUARA JEDINSTVENI KOMORSKI SISTEM

Marko Čadež, predsednik Privredne komore Srbije, izjavio je da novi zakon o komorama, obavezno članstvo i jedinstveni komorski sistem koji funkciniše od 1. januara 2017, privredi donose još veći uticaj na kreiranje regulatornog okvira i privrednog ambijenta, u čemu će značajnu ulogu imati regionalni parlamenti privrednika.

PRIVREDA ODREĐUJE VISINU ČLANARINE

U jedinstvenom komorskom sistemu, koji počinje da funkcioniše od 1. janauara 2017, privreda će sama odrediti visinu članarine, a svaki privrednik imaće priliku da učestvuje u radu organa komore, rekao je Marko Čadež, predsednik Privredne komore Srbije na sednici Skupštine.

ZAVRŠENA PRVA FAZA IZGRADNjE JEDINSTVENOG KOMORSKOG SISTEMA

Privredna komora Srbije, Privredna komora Beograda i sve regionalne privredne komore potpisale su ugovor koji je osnova za nastavak aktivnosti na izgradnji jedinstvenog komorskog sistema.

JEDINSTVENA KOMORA – BOLjE POZICIONIRANjE PRIVREDNIKA PREMA DRŽAVI

Postavili smo temelje jake asocijacije - sistema koji će biti ozbiljan partner državi u donošenju mera ekonomske politike i kvalitetan servis i logistička podrška privrednicima, rekao je Miroslav Miletić, potpredsednik Privredne komore Srbije, na sednici RPK Užice, koja je danas pristupila jedinstvenom sistemu PKS.

NIŠKA KOMORA PRISTUPILA JEDINSTVENOM KOMORSKOM SISTEMU SRBIJE

Upravni odbor i Skupština Regionalne privredne komore Niša doneli su odluku o pristupanju jedinstvenom sistemu Privredne komore Srbije.

JEDINSTVENA KOMORA PROFESIONALAN SERVIS PRIVREDE

Upravni Odbor i Skupština Sremske privredne komore, na današnjim sednicama, doneli su jednoglasnu odluku o pripajanju novom, jedinstvenom sistemu Privredne komore Srbije (PKS), koji će početi da funkcioniše od prvog januara naredne godine.

SARADNjA PKS I GRADOVA NAJBOLjA PODRŠKA PRIVREDNICIMA

Čadež i Vučević: Gradski propisi po meri privrede, a komorske aktivnosti u funkciji lokalnog razvoja. – Jednoglasna odluka Regionalne privredne komore Novi Sad: ulazimo u jedinstveni komorski sistem

MANjI TROŠAK I VEĆI UTICAJ PRIVREDNIKA

Deo jedinstvenog komorskog sistema Srbije ubuduće će biti i Privredna komora Beograda, odlučili su jednoglasno članovi Skupštine gradske komore, donošenjem odluke o pripajanju Privrednoj komori Srbije.

BRZE USLUGE PKS I ZA „BRZOG TRČKA“

„Brzi Trčko“, agencija za kućnu dostavu koju su danas, uz pomoć nedavno osnovanog Centra malog biznisa PKS u Kragujevcu, registrovala dvojica 19-godišnjih mladića Marko Glišović i Stefan Stevanović – najočigledniji je primer šta srpskim privrednicima i budućim preduzetnicima donosi jedinstveni komorski sistem.

REGIONALNE KOMORE - PRVA VRATA ZA PRIVREDU

RPK Leskovac prva će pristupiti novom, jedinstvenom sistemu PKS, koji će početi da funkcioniše od prvog januara naredne godine, odlučeno je na sednici Skupštine i Upravnog odbora RPK Leskovac kojoj je prisustvovao i predsednik PKS Marko Čadež.

USLUGE PKS NA KLIK

RPK Leskovac prva će pristupiti novom, jedinstvenom sistemu PKS, koji će početi da funkcioniše od prvog januara naredne godine, odlučeno je na sednici Skupštine i Upravnog odbora RPK Leskovac kojoj je prisustvovao i predsednik PKS Marko Čadež.

OSNOVAN SAVET PRIVREDNE KOMORE SRBIJE ZA DRUŠTVENO ODGOVORNO POSLOVANjE

Na sednici Upravnog odbora Privredne komore Srbije osnovan je Savet za društveno odgovorno poslovanje, kao konsultativni organ koji čine predstavnici poslovnog sektora, fondacija i nevladinih organizacija, prepoznati po angažovanju i posvećenosti principima društveno odgovornog poslovanja

NOVA PKS – EFIKASAN SERVIS PRIVREDE

Upravni odbor PKS usvojio je odluke, koje će omogućiti da Privredna komora Srbije još bolje zastupa interes kompanija u zemlji i inostranstvu i postane efikasniji servis privrede. Marko Čadež, predsednik Privredne komore Srbije istakao je da nova organizacija obezbeđuje kvalitetniju uslugu privrednicima i bolju operativnu podršku kompanijama

NOVA KOMORA – MOĆAN GLAS PRIVREDNIKA

Nova organizacija PKS, koju je na današnjoj sednici usvojila skupština nacionalne poslovne asocijacije, potvrdiće nastojanja da Komora bude efikasan servis privrede, moćan glas privrednika i zastupnik interesa kompanija pred nadležnim institucijama u zemlji i inostranstvu

IZBOROM NOVIH ČLANOVA POJAČAN SASTAV UO PKS

Skupština Privredne komore Srbije izabrala je 13 novih članova Upravnog odbora PKS. Time je sastav tog upravljačkog organa Komore radikalno modernizovan, ojačan i prilagođen Zakonu o privrednim komorama, usvojenom krajem prošle godine.

POHVALE IZ EVROPE ZA REFORMU KOMORE I GODINU PREDUZETNIŠTVA

Srpski projekti – modernizacija komorskog sistema i Godina preduzetništva, koje je Marko Čadež, predsednik Privredne komora Srbije, predstavio sinoć u Rimu, dobili su sve pohvale i podršku najviših zvaničnika evropskih privrednih komora osnovanih po javnom pravu.

NOVA USLUGA PKS – PRIJEM DOKUMENTACIJE ZA DETAŠMANE ZA NEMAČKU

Predstavnici kompanija koje na gradilišta u Nemačku šalju više od pet radnika, od danas mogu da dostave dokumentaciju za izdavanje nemačkih viza i Privrednoj komori Srbije.

USVOJEN STATUT PKS

Skupština Privredne komore Srbije, u skladu sa Zakonom o privrednim komorama, usvojila je Statut Privredne komore Srbije kojim se uređuje delokrug poslova, organizacija i način rada PKS, kao i prava i obaveze članova nacionalne poslovne asocijacije.

SKUPŠTINA SRBIJE USVOJILA ZAKON O PRIVREDNIM KOMORAMA

Poslanici Skupštine Srbije usvojili su danas Zakon o privrednim komorama, prema kome će od 1. januara 2017. godine biti obavezno članstvo u Privrednoj komori Srbije, kao i plaćanje članarine koju utvrdi Skupština te institucije.

SNAŽNA PODRŠKA PRIVREDE MODERNIZACIJI KOMORSKOG SISTEMA

Modernizovan komorski sistem Srbije biće efikasan servis i zastupnik interesa privrede, kako malih tako i velikih kompanija, koji će im omogućiti da se međusobno povezuju kroz sistem dobavljača, rekao je Marko Čadež, predsednik PKS.

SNAŽNA KOMORA - JEDINSTVEN GLAS PRIVREDNIKA

Srpskoj ekonomiji potrebna je jaka privredna komora - jedinstven glas privrednika pred institucijama u Srbiji, EU i međunarodnim organizacijama

PODRŠKA AUSTRIJSKIH PARTNERA NOVIM PROJEKTIMA PKS

Srbija je od austrijskih partnera i supervizora dobila najviše ocene za dosadašnje rezultate u modernizaciji komorskog sistema

NOVI PAKET USLUGA ZA PRIVREDNIKE

Privredna komora Srbije od 22. septembra privrednicima pruža novi paket usluga koji treba da omogući lakše i efikasnije poslovanje

PODRŠKA ZA JEDINSTVENI KOMORSKI SISTEM

Kolegijum predsednika svih privrednih komora u Srbiji jednoglasno je podržao osnovna zakonska načela i principe budućeg organizovanja jedinstvenog komorskog sistema

SARADNjA SA KOMORAMA SAKSONIJE

Marko Čadež, predsednik Privredne komore Srbije razgovarao je u Drezdenu sa predstavnicima institucija i privrednih komora nemačke pokrajine Saksonija – o potencijalnim zajedničkim projektima i konkretizaciji međukomorske saradnje

DIJALOG SA PRIVREDOM O NOVIM ZAKONSKIM REŠENjIMA

Marko Čadež, predsednik PKS, najavio je u Novom Sadu skori početak dijaloga sa privrednicima o zakonskim rešenjima novog komorskog sistema, koji će biti efikasan servis u funkciji razvoja privrede

MODERNA KOMORA DO KRAJA GODINE

Austrijski ekspert Gerhard Štirmer ocenio je da je Privredna komora Srbije u reformi komorskog sistema obavila gotovo polovinu posla, a da bi ostatak tog procesa trebalo da bude završen do kraja godine
 

MODERNA KOMORA ZA SAVREMENU PRIVREDU

Da bi PKS pomogla regionalnim komorama i privrednicima da zajednički nastupe u zaštiti svojih interesa i stvaranju boljeg privrednog ambijenta, neophodno je prikupljanje informacija na terenu, izjavio je u RPK Valjevo Marko Čadež, predsednik PKS 

PRIVREDNA KOMORA POSTAĆE PRAVI SERVIS ZA
PREDUZEĆA


Cilj modernizacije komorskog sistema jeste da postane efikasan servis za preduzeća, da firmama pronalazi nove partnere, povezuje ih sa tržištima i otvara nove mogućnosti. Onima kojima nisu dostigli nivo konkuretnosti, komore treba da omoguće alate za rad, rekao je Čadež 

SRPSKE FIRME USPEŠNE U PRVOM KRUGU SA DžENERAL ELEKTRIKOM

Oko 30 domaćih kompanija, koje su se prijavile da budu dobavljači Dženeral elektrika, prošlo je kvalifikacije i nastaviće razgovore sa tom američkom kompanijom, izjavio je u Zaječaru predsednik PKS, Marko Čadež 
 

JEDINSTVENA KOMORA EFIKASAN SERVIS PRIVREDI

U PKS održana prva sednica kolegijuma direktora Sektora usluga i preduzetništva, Sektora industrije i poljoprivrede i sekretara udruženja PKS i regionalnih komora
 

KOMORA - JAK, ORGANIZOVAN I JEDINSTVEN GLAS PRIVREDE

Zajedničko delovanje PKS i regionalnih privrednih komora ključ je modernizacije i izgradnje jedinstvenog komorskog sistema Srbije, rekao Marko Čadež, predsednik PKS u razgovoru sa privrednicima Srema
 

PRIVREDNICI HOĆE KOMORU KOJA IM JE SERVIS

Reforma komorskog sistema podrazumeva nov način rada i zastupanja interesa članica pred nadležnim državnim organima i na međunarodnom planu, istakao je Marko Čadež, predsednik PKS. Reforma PKS profesionalno je organizovana, radi uspostavljanja integrisanog komorskog sistema koji će biti lokomotiva razvoja srpske privrede, ukazao austrijski ekspert dr Gerhard Štirmer
 

SRBIJA NA DOBROM PUTU

Predsednik PKS na sastanku u Briselu predstavio mapu puta modernizacije i uspostavljanja jedinstvenog komorskog sistema. Reforme koje se sprovode u Srbiji naišle na dobar prijem evropskih privrednika, rekao Čadež
 

ZAJEDNIČKIM AKTIVNOSTIMA DO SNAŽNE EKONOMIJE

Modernizacija komorskog sistema podrazumeva usaglašavanje svih aktivnosti i zajedničko delovanje PKS i regionalnih privrednih komora u zastupanju interesa srpske privrede, rekao Marko Čadež, predsednik PKS, u razgovoru sa privrednicima, predstavnicima lokalne samouprave i institucija Rasinskog okruga
 

VUČIĆ: PODRŠKA VLADE MODERNIZACIJI KOMORSKOG SISTEMA SRBIJE

PKS je glavni partner Vladi Srbije u internacionalizaciji poslovanja srpske privrede i kreiranju ekonomskih mera. Bez saradnje teško bi mogli da dovedemo investitore, poručio je premijer. Od suštinske važnosti je timski rad na realizaciji reformi sa ciljem unapređenja produktivnosti i konkurentnosti ekonomije, rekao je Marko Čadež
 

JEDINSTVEN KOMORSKI SISTEM - EFIKASAN SERVIS PRIVREDI

Upravni odbor i Skupština Privredne komore Srbije podržali modernizaciju komorskog sistema. Očekuje se novi pravni okvir do jeseni, a od nove godine i početak primene Zakona o komorama

MAPA PUTA ZA MODERNIJE PRIVREDNE KOMORE

Ubrzavaju se aktivnosti na uspostavljanju novog, jedinstvenog i održivog komorskog sistema Srbije. Novi pravni okvir do jeseni, zakon stupa na snagu 1. januara, uz paralelno jačanje kapaciteta za zastupanje i podršku privredi

PODRŠKA RUSKE KOMORE MODERNIZACIJI PKS

Predsednik PKS Marko Čadež, razgovarao u Moskvi sa Georgijem Petrovim, potpredsednikom Trgovinsko-industrijska komore RF, predstavnicima ruskog Ministarstva ekonomskog razvoja i Poslovnog saveta za saradnju dve zemlje

DO EFIKASNE KOMORE UZ NEMAČKU PODRŠKU

Predsednik PKS Marko Čadež razgovarao u Berlinu sa generalnim direktorom Udruženja nemačkih privrednih komora, direktorom Odbora nemačke privrede za Istok i predstavnicima ministarstava privrede i energetike, za ekonomski razvoj i saradnju i spoljnih poslova Nemačke

MODERNA KOMORA ZA JAKU PRIVREDU

Želimo, da po uzoru na Austriju, napravimo jedinstven, funkcionalan komorski sistem, sa jasnom podelom posla, jakim regionalnim komorama, standardizovanim uslugama i što je najvažnije - kapacitetom da te usluge efikasno pružamo i zastupamo privredu, unapređujući njene kapacitete, rekao Marko Čadež u intervjuu Tanjugu

ČADEŽ: AUSTRIJSKA PRIVREDA ZAINTERESOVANA ZA SRBIJU

PK Austrije i njen predsednik Kristof Lajtl, daje izuzetnu podršku čitavom procesu modernizacije komorskog sistema Srbije. Austrijski privrednici za nastavak investiranja u srpskoj privredi

PODRŠKA MEDIJA U PROCESU REFORMI KOMORSKOG SISTEMA SRBIJE

Pred nama je složen proces modernizacije i biće nam neophodna podrška medija, kako bi javnosti i privrednicima na pravi način predstavili prednosti reformi i uspostavljanja jedinstvenog komorskog sistema, rekao Marko Čadež, novoimenovani predsednik PKS

ČADEŽ: UBRZATI PROCES MODERNIZACIJE KOMORSKOG SISTEMA

Cilj reforme PKS je unapređenje konkurentnosti srpskih preduzeća i stvaranje mogućnosti za njihovo uključivanje u lanac dobavljača međunarodnih kompanija i velike investicione projekte, poručio je predsednik Marko Čadež

JAKE KOMORE ZA JAČE EKONOMIJE

Vršilac dužnosti predsednika PKS Milivoje Miletić na Generalnoj skupštini Asocijacije balkanskih komora. – Bilateralni susreti sa čelnim ljudima komora Grčke i Turske i vodećim grčkim privrednicima

 

MODERNIJE KOMORE ZA USPEŠNIJE POSLOVANjE

Modernizacija komorskog sistema trebalo bi da se odvija na principima efikasnosti, racionalnosti i funkcionalne podele posla, smatra Milivoje Miletić, v.d. predsednika PKS

ZAJEDNO DO MODERNIJEG KOMORSKOG SISTEMA

Zajedničkim projektima, boljom saradnjom i koordiniranim aktivnostima maksimalno će se iskoristili kapaciteti PKS i regionalnih privrednih komora

ODLUKA O OBRAZOVANjU RADNOG TIMA ZA MODERNIZACIJU I UNAPREĐENjE RADA KOMORSKOG SISTEMA SRBIJE