Podrška u izvozu

Namena Sektora za međunarodne ekonomske odnose (MEO) je da sprovodi aktivnosti sa ciljem razvoja privrede i spoljnotrgovinske pozicije Republike Srbije, kroz jačanje izvoznih potencijala i performansi privrednih subjekata u Republici Srbiji, sa posebnim akcentom na podršci plasmanu srpskih roba i usluga na inostrana tržišta i uključivanju srpske privrede u savremene svetske trgovinske tokove.

Prioritet je da se, na osnovu kvalitetne analize izvoznog potencijala Srbije i kapaciteta regionalnog, evropskog i lokalnog tržišta, ustanove komparativne prednosti i predlože mere za unapređenje spoljnotrgovinske razmene, čime bi se poboljšala pozicija Srbije na međunarodnom robnom tržištu. Porast spoljnotrgovinske razmene Srbije, posebno njene izvozne komponente, treba da u dugom roku omogući kontinuirane investicije, porast zaposlenosti, porast BDP-a i javnih prihoda Republike Srbije.

Osnovne aktivnosti Centra za bilateralnu saradnju u okviru Sektora MEO usmerene su upravo ka pružanju podrške srpskim preduzećima u procesu plasmana proizvoda, internacionalizacije poslovnih aktivnosti, definisanja neophodnih procedura prilikom izlaska na tržišta pojedinih zemalja i pronalaženja odgovarajućih partnera u inostranstvu. Privredna komora Srbije posvećena je jačanju srpske privrede posebno putem povećanja izvoza.

 

Centar za bilateralnu saradnju i koordinaciju rada predstavništava
Ime i prezime
Kontakt
Tržište
 
Marija Sepi,
rukovodilac
Centra za bilateralnu saradnju i koordinaciju rada predstavništava
+381 66 8751-204
+381 11 3300-929
Turska, Grčka, Bugarska, Rumunija, Kipar, Malta
 
Marica Vidanović,
rukovodilac
Centra za multilateralnu saradnju
+381 66 8751-208
+381 11 3300-978
info-fransizing@pks.rs 
SAD, Velika Britanija, Kanada
Franšizno poslovanje (Franchising)
 
Danijela Strižak,
rukovodilac
Centra za saradnju sa izvoznicima
+381 66 8751-338;
+381 11 3304-501
Afrika, Bliski istok, zemlje Persijskog zaliva
 
Milanka Stojaković,
rukovodilac
Centra za izvozne proizvode i usluge
+381 66 8751-206
+381 11 3300-920;
Daleki istok, Poljska, Češka Republika,
Slovačka, Mađarska
Milan Čukić,
viši savetnik
+381 60 600-1530
+381 11 4149-615
Zajednica nezavisnih država
(Ruska Federacija, Belorusija, Kazahstan, Jermenija, Azerbejdžan, Kirgistan, Moldavija, Tadžikistan,
Uzbekistan, Turkmenistan, Gruzija, Ukrajina), Avganistan,
 
 Koordinacija rada predstavništava
Jelena Ivanković,
viši savetnik
+381 64 8760-124
+381 11 4149-614
Zajednica nezavisnih država,
Avganistan
Jovan Krstović,
viši savetnik
+381 66 8751-014
+381 11 4149-433
Zajednica nezavisnih država,
Avganistan
Branka Stojanac,
viši savetnik
+381 63 8384-544
+381 11 4149-493
Italija, San Marino, Švedska,
Norveška, Danska, Finska, Estonija, Litvanija
Ana Hamović,
viši savetnik
+381 66 8751-037
+381 11 4149-615
SR Nemačka
Dragana Živković,
viši savetnik
+381 66 8751-102
+381 11 4149-614
Austrija, Švajcarska
Ivana Bajić,
samostalni savetnik
+381 66 8751-194
+381 11 3300-966
Daleki istok, Izrael, Indija, Australija
Marko Fernandez Nikolić, samostalni savetnik
+381 66 8751-109
+381 11 4149-451
Latinska Amerika, Portugal, Španija
Milan Ristić,
samostalni savetnik
+381 66 8751-201
+381 11 3248-357
Francuska, Zemlje Beneluksa