Podrška u izvozu

PKS podržava uspostavljanje poslovnih kontakata između zainteresovanih partnera, organizuje odlaske privrednih delegacija u inostranstvo, kao i dolazak stranih delegacija u Srbiju. Posredstvom predstavništava PKS u inostranastvu članice Komore mogu uspostaviti direktan kontakt sa zainteresovavnim kupcima. Takođe, kroz bilateralnu saradnju sa velikim brojem komora širom sveta, kao i kroz povezivanje sa privrednim udruženjima drugih zemalja, PKS aktivno učestvuje u organizaciji velikog broja B2B događaja u zemlji i inostranstvu. Deo aktivnosti koji se odnosi na poslovno povezivanje podrazumeva:

1. Poslovni forumi / B2B /d elegacije
2. Dani dobavljača
3. Forum o inostranim tržištima
4. Sekcija izvoznika - zastupanje interesa izvozno orjentisanih privrednih subjekata
5. Povezivanje sa kompanijama iz regiona radi uspostavljanja viših oblika saradnje
6. Članstvo privrednih subjekata u ICC preko ICC Srbija
7. Personalizovani upiti
 

Privrednoj komori Srbije i njenim predstavništvima u inostranstvu se svakodnevno obraćaju strane kompanije koje traže partnere ili dobavljače u Srbiji, a njihovi upiti se prosleđuju sektorskim udruženjima unutar PKS.

Budite u kontaktu sa nama kako biste na vreme bili informisani o predstojećim događajima.