Podrška u izvozu

Sektor za međunarodne ekonomske odnose (MEO) ima aktivnu ulogu u radu međuvladinih komisija za unapređenje ekonomske saradnje inicirajući predloge za izradu platformi čime direktno prenosimo sugestije srpskih privrednika za unapređenje saradnje. Naše aktivnosti se ogledaju i kroz pružanje usluga:

1. Objedinjena pozitivno-pravna regulativa & uvozno-izvozne procedure
2. Analiza necarinskih barijera i izmena pravne regulative
3. Uzvičnik o sistemskim promenama i rizicima na konkretnim tržištima
4. Novine u pravnoj regulativi
5. Stručni seminari ICC u organizaciji ICC Srbija
 

Pouzdani kontakti i precizne informacije su osnova dobre saradnje. Zbog toga je PKS konstantno prisutna na velikom broju različitih događaja u zemlji i inostranstvu. Različiti vidovi poslovnih konferencija i seminara služe upravo jačanju kontakata i razmeni informacija. S druge strane, PKS tokom cele godine organizuje za svoje članice veliki broj seminara i obuka u cilju jačanja izvoznih potencijala domaćih kompanija.