Naziv seminara
Specijalistička obuka za menadžere korporativne bezbednostiTermini seminara


Molimo Vas da pre upisa podataka u Prijavu za obuku, pročitate obaveštenje o obradi podataka o ličnosti.

Ako će Vaše preduzeće snositi troškove kotizacije, registrujte se kao pravno lice (unesite podatke preduzeća i lične podatke).
Ako sami snosite troškove kotizacije, prijavite se kao fizičko lice (unesite samo lične podatke).


UPUTSTVO ZA PRIJAVLJIVANJE ZA SEMINARE, OBUKE I KURSEVE
●   Prilikom prijavljivanja unesite sve podatke i koristite srpska slova (ш,ч,ћ,ђ,љ,њ odnosno š,č,ć,đ,ž,dž)
●   Na osnovu unosa podataka se automatski generiše profaktura/faktura i diploma (vodite računa o ispravnosti podataka koje ste uneli)
●   Ukoliko je naziv preduzeća na stranom jeziku, koristite latinicu
●   Nakon uspešne prijave, dobićete mejl sa potvrdom da ste se uspešno prijavili sa dodatnim informacijama o seminaru, kao i linkom za odjavljivanje sa seminara (ako se odjavite, ne postoji mogućnost da se sami opet prijavite za isti seminar-morate kontaktirati zaposlene iz CE, a postoji mogućnost da vaše mesto zauzme drugi polaznik)
●   5 do 10 dana pre početka seminara, dobićete profakturu na mejl, broj profakture unesite na uplatnici kao poziv na broj, a fakturu ćete dobiti nakon završetka seminara
●   Sva pitanja možete uputiti na mejl: edukacija@pks.rs