Događaj - Dobra praksa u distribuciji lekova i aktivnih supstanci


Ime

Dobra praksa u distribuciji lekova i aktivnih supstanci

Datum održavanja

30.11.2023 - 30.11.2023   (od 10:00 do 14:00)

Lokacija

Privredna komora Srbije -

Organizator

Udruženje za farmaciju i medicinsku delatnost

Opis
Na predlog Saveta za Kvalitet u farmaceutskoj praksi Udruženje za farmaciju i medicinsku delatnost Privredne komore Srbije će organizovati još jednu edukaciju na temu Dobra praksa u distribuciji lekova i aktivnih supstanci. 
Mada se važeće GDP Smernice primenjuju od juna 2016.godine i ne predstavlјaju nove zahteve za učesnike u lancu snabdevanja lekovima i aktivnim suspstancama, u uslovima sve kompleksnijih lanaca snabdevanja mnoge od obaveza propisanih ovim smernicama još uvek predstavlјaju pravi izazov u njihovoj primeni.
Predstavnici Odelјenja za inspekciju za lekove i medicinska sredstva Ministarstva zdravlјa će učesnicima edukacije prezentovati aktivnosti inspekcije u cilјu kontrole implementacije zahteva GMP Smernica kao i izazove sa kojima su se tokom prethodnog perioda suočavali. 
Kroz primere iz prakse, predstavnici kompanija koje su članice Saveta za kvalitet u farmaceutskoj praksi će učesnicima prezentovali svoja iskustva i izazove u implementaciji nekih od zahteva Smernica Dobre prakse u distribuciji lekova i aktivnih supstanci.
Savet za kvalitet u farmaceutskoj praksi je stalno stručno telo Udruženja za farmaciju i medicinsku delatnost, čiji su članovi predstavnici proizvođača lekova, nosilaca dozvole za lek, veledrogerija, ugovornih istraživačkih organizacija za klinička ispitivanja, kao i apoteka koje su uklјučene u lanac snabdevanja lekovima, među kojima su i predstavnici Sekcije za bolničku farmaciju SFUS-a. Članovi Saveta su uglavnom kvalifikovani farmaceuti odgovorni za puštanje serije leka u promet (QP), rukovodioci kontrole kvaliteta (QC), odnosno funkcije odgovorne za obezbeđenje kvaliteta (QA, RP). 

Rok za prijavu je do 27.11.2023.
Dokument

Preuzmi


Prijava fizičkog lica Prijava pravnog lica
Lista događaja