Događaj - Sistem vigilance medicinskih sredstava


Ime

Sistem vigilance medicinskih sredstava

Datum održavanja

23.11.2023 - 23.11.2023   (od 10:00 do 17:00)

Lokacija

Privredna komora Srbije -

Organizator

Udruženje za farmaciju i medicinsku delatnost

Opis
Privredna komora Srbije u saradnji sa Agencijom za lekove i medicinska sredstva Srbije, 23. novembra 2023. organizuje edukaciju na temu sistema vigilance medicinskih sredstava za lica odgovorna za vigilancu medicinskih sredstva.
Svi proizvođači medicinskih sredstava, odnosno ovlašćeni predstavnici proizvođača prema važećim nacionalnim propisima za ovu oblast imaju lice odgovorno za vigilancu koje organizuje i održava sistem vigilance kod tog proizvođača, odnosno ovlašćenog predstavnika proizvođača, a koje ima i obavezu edukacije u oblasti vigilance medicinskih sredstava.

Svi zainteresovani mogu se prijaviti  do 20.11.2023.godine
Nove informacije biće naknadno postavlјene, uklјučujući i preliminarnu agendu.
Dokument

Preuzmi


Prijava fizičkog lica Prijava pravnog lica
Lista događaja