Događaji - Centar za edukaciju


Ime Datum održavanja (od) Datum održavanja (do) Lokacija Organizator Opis
Zašto je sada vreme za hedžing? Kabinet predsednika Otvori
Kako da vam knjigovodja bude vazan saradnik a ne trosak Privredna komora Srbije - Sala međusprat Kabinet predsednika Otvori
TEST2 Privredna komora Srbije - Komorski klub Služba za edukaciju Obuka zaposlenih Otvori