Događaji - Privredna komora Srbije


Ime Datum održavanja (od) Datum održavanja (do) Lokacija Organizator Opis
Grupacija za ribarstvo Regionalna privredna komora Južnobačkog okruga (RPK Novi Sad) - Udruženje za stočarstvo i preradu stočarskih proizvoda На основу члана 25. Став 2. Статута Привредне коморе Србије Сл. Гласник бр. 39/16 и члана 8. Пословника о раду Групација у ПКС, сазивамо СЕДНИЦУ ГРУПАЦИЈЕ ЗА РИБАРСТВО, са следећим ДНЕВНИМ РЕДОМ: 1. Усвајање записника са претходног састанка; 2.Разматрање предлога одлуке о образовању Одбора Групације за рибарство; 3.Формирање предлога формирања секција у оквиру Групације за рибарство: Секција произвођача рибе (шаран и пастрмка) и Секција увозника, извозника и прерађивача рибе; 4.Утврђивање начина и плана рада Групације; 5.Разно; Otvori
Tematski skup Orginal iz Srbije-proizvodi sa oznakom geografskog porekla Privredna komora Srbije - SALA II Udruženje za biljnu i prehrambenu industriju Cilј skupa je promocija polјoprivredno-prehrambenih proizvoda, posebno onih koji imaju dodatu vrednost, poput zaštićene oznake geografskog porekla, mogućnost unapređenja njihove proizvodnje, povećanje plasmana na domaćem i inostranom tržištu i slično. Srbija je izrasla u važnog činioca regionalnog polјoprivrednog tržišta. Ipak, izvoz u oblasti polјoprivrede je skoncentrisan na tradicionalna tržišta, bez velikog iskoraka sa proizvodima sa dodatnom vrednošću. Stoga je neophodno raditi na brendiranju proizvoda i njihovoj prepoznatlјivosti sa cilјem bolјe tržišne pozicioniranosti i unapređenja konkurentnosti. Važno je konstantno obrazovati prizvođače kako da unaprede poslovanje, ali i potrošače koji treba da znaju šta dobijaju ako kupe neki prehrambeni brend koji je proizveden na tradicionalna način uz poštovanje određenih standarda. Otvori
Tematski skup Orginal iz Srbije-proizvodi sa oznakom geografskog porekla Privredna komora Srbije - SALA II Udruženje za biljnu i prehrambenu industriju Cilј skupa je promocija polјoprivredno-prehrambenih proizvoda, posebno onih koji imaju dodatu vrednost, poput zaštićene oznake geografskog porekla, mogućnost unapređenja njihove proizvodnje, povećanje plasmana na domaćem i inostranom tržištu i slično. Srbija je izrasla u važnog činioca regionalnog polјoprivrednog tržišta. Ipak, izvoz u oblasti polјoprivrede je skoncentrisan na tradicionalna tržišta, bez velikog iskoraka sa proizvodima sa dodatnom vrednošću. Stoga je neophodno raditi na brendiranju proizvoda i njihovoj prepoznatlјivosti sa cilјem bolјe tržišne pozicioniranosti i unapređenja konkurentnosti. Važno je konstantno obrazovati prizvođače kako da unaprede poslovanje, ali i potrošače koji treba da znaju šta dobijaju ako kupe neki prehrambeni brend koji je proizveden na tradicionalna način uz poštovanje određenih standarda. Otvori
Tematski skup Orginal iz Srbije-proizvodi sa oznakom geografskog porekla Privredna komora Srbije - SALA II Udruženje za biljnu i prehrambenu industriju Cilј skupa je promocija polјoprivredno-prehrambenih proizvoda, posebno onih koji imaju dodatu vrednost, poput zaštićene oznake geografskog porekla, mogućnost unapređenja njihove proizvodnje, povećanje plasmana na domaćem i inostranom tržištu i slično. Srbija je izrasla u važnog činioca regionalnog polјoprivrednog tržišta. Ipak, izvoz u oblasti polјoprivrede je skoncentrisan na tradicionalna tržišta, bez velikog iskoraka sa proizvodima sa dodatnom vrednošću. Stoga je neophodno raditi na brendiranju proizvoda i njihovoj prepoznatlјivosti sa cilјem bolјe tržišne pozicioniranosti i unapređenja konkurentnosti. Važno je konstantno obrazovati prizvođače kako da unaprede poslovanje, ali i potrošače koji treba da znaju šta dobijaju ako kupe neki prehrambeni brend koji je proizveden na tradicionalna način uz poštovanje određenih standarda. Otvori
Elektronska sednica Sekcije proizvođača i trgovaca poljoprivrednim mašinama Udruženje za metalsku i elektro industriju Dana 01.07.2019. godine Udruženje za metalsku i elketro ind. je sprovelo elektronsku sednicu za formiranje inicijative, a u cilјu pripreme finalnog dokumenta koji će Privredna komora Srbije uputiti kao inicijativu Ministarstvu unutrašnjih poslova. Udruženje za trgovinu Privredne komore Srbije dostavilo je Udruženju za metalsku i elektro industriju predlog „Izmene i dopune Pravilnika o registraciji motornih i priklјučnih vozila (Sl. glasnik RS, br.63/18)“, kako bi se članovi Sekcije proizvođača i trgovaca polјoprivrednim mašinama, izjasnili o navedenom predlogu. S obzirom na to da su dostavlјena dva zvanična predloga za formiranje inicijative, a u cilјu pripreme finalnog dokumenta koji će Privredna komora Srbije uputiti kao inicijativu Ministarstvu unutrašnjih poslova, u periodu od 01. do 05. jula 2019. godine održana je elektronska sednica Sekcije proizvođača i trgovaca polјoprivrednim mašinama. Otvori
Grupacija za ribarstvo Udruženje za stočarstvo i preradu stočarskih proizvoda Pravilnik o kvalitetu riba, rakova ,školjki i puževa i njihovih proizvoda, primedbe i sugestije.. Otvori
Б2Б сусрети ИКТ компанија Србија Јерменија Privredna komora Srbije - Komorski klub Centar za Aziju, Rusku federaciju i Zajednicu nezavisnih država Otvori
Seminar zelene javne nabavke u Republici Srbiji Centar za životnu sredinu, tehničke propise, kvalitet i društvenu odgovornost Centar za životnu sredinu, teh.propise, kvalitet i društvenu odgovornost je u saradnji sa ALHemom organizovao seminar - "Zelene javne nabavke u Republici Srbiji" na kome je uzelo učešće preko 100 predstavnika privrede, javnih preduzeća, nekoliko ministarstava i drugih orgnaizacija. Zelene javne nabavke su jedan od snažnih instrumenata koji može značajno da doprinese ostvarivanju održivog razvoja Republike Srbije, između ostalog, kroz efikasnije korišćenje prirodnih resursa, podsticanje inovacija i poslovanja po principima cirkularne ekonomije i ostvarivanje značajnih ušteda u javnim preduzećima i ustanovama, lokalnim samoupravama i privatnim kompanijama. U Srbiji do sada nije realizovana ni jedna zelena javna nabavka, ali je u narednoj godini najavljena prva. Predstavnik Uprave za javne nabavke je govorio o novom Zakonu o javnim nabavkama, koji se nalazi u skupštinskoj proceduri i koje izmene donosi. Predstavnica ALHema je iznela i nedostatke primene zelenih javnih nabavki u RS,a koji su - nedovoljno razvijena svest, nedostatak smernica i uputstva za primenu, nedostatak pravne ekspertize za primenu kriterijuma prilikom nabavke, nedostatak obuka...Moderator skupa je bio mr Dušan Stokić. Otvori
Dani poljoprivredne inspekcije Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede - Udruženje za prehrambenu industriju Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede organizuje već šestu godinu za redom Dane poljoprivredne inspekcije u okviru kojih se prezentuju radovi na temu aktuelnih propisa i iskustava na terenu, s obzirom da su prisutni svi poljoprivredni inspektori sa teritorije Srbije. Detaljnije Otvori
savetovanje Tipologije pranja novca i Tipologije finansiranja terorizma RPK Užice - Udruženje finansijskih institucija U koordinaciji sa Udruženjem finansijakih institucija, Regionalna privredna komora Zlatiborskog upravnog okruga u saradnji sa Ministarstvom finansija, Upravom za sprečavanje pranja novca, a uz podršku projekta ,,EU podrška sprečavanju pranja novca u Srbiji'' organizuje savetovanje za obveznike Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma, na temu: Tipologije pranja novca i Tipologije finansiranja terorizma Cilј ovog savetovanja je da se unaprede operativna znanja iz oblasti pranja novca i finansiranja terorizma predstavnika finansijskog i nefinansijskog sektora, odnosno svih obveznika Zakona. Posebna pažnja biće posvećena tipologijama za krivična dela visokog stepena pretnje za pranje novca, sektorskim tipologijama pranja novca i tipologijama finansiranja terorizma.Savetovan je je bez kotizacije Otvori
Sednica Saveta za vodoprivredu PKS - Udruženje za biljnu i prehrambenu industriju U skladu sa Poslovnikom o radu grupacije udruženja Privredne komore Srbije, zakazujemo elektronsku sednicu Saveta Grupacije za vodoprivredu sa sledećim Dnevni red: 1. Usvajanje zapisnika; 2. Informacija o Uredbi o vodama; 3. Predlog mera i aktivnosti za unapređenje poslovanja članica; 4. Razno Sednicu sazivamo u skladu sa problemima vezanim za poplavu i vanrednom situacijom u više od 20 opština u Srbiji. Srdačan pozdrav, Otvori
Sednica Grupacije proizvođača cveća i ukrasnog bilja Udruženje za biljnu i prehrambenu industriju Na osnovu člana 15. poslovnika o radu grupacije udruženja Privredne komore Srbije sazivamo elektronsku sednicu Ggrupacije proizvođača cveća i ukrasnog bilja Udruženјa za biljnu proizvodnјu i prehrambenu industriju, sa sledećim dnevnim redo: 1. usvajanje zapisnika; 2. izmene i dopune Pravilnika o podsticajima za proizvodnju sadnog materijala i sertifikaciju i klonsku selekciju voćaka, vinove loze i hmelјa ("sl. glasnik rs", br. 58/2017 i 25/2018); 3. razno. Otvori
Tematska sednica Parlamenta privrednika PKS-RPK Užice Stručna služba Regionalne privredne komore Srednjobanatskog upravnog okruga (PKS-RPK Zrenjanin) Кako opstati u uslovima krize, prepoznati šanse i rešiti probleme korišćenjem raspoloživih instrumenata- on line sastanak Otvori
Tematska sednica Parlamenta privrednika PKS-RPK Užice Stručna služba Regionalne privredne komore Srednjobanatskog upravnog okruga (PKS-RPK Zrenjanin) Кako opstati u uslovima krize, prepoznati šanse i rešiti probleme korišćenjem raspoloživih instrumenata- on line sastanak Otvori
Savet za društveno odgovorno poslovanje Centar za životnu sredinu, tehničke propise, kvalitet i društvenu odgovornost Sednica Saveta za društveno odgovorno poslovanje je realizovana 14.07.2021. sa agendom: predstavljanje istraživanja javnog mnjenja o stanju filantropije - Filantropija i mi - zbližavanje u toku (Trag fondacija); predstavljanje istraživanja "Uskladjivanje rada i roditeljstva - poslodavci i zaposleni" (Ministarstvo za brigu o porodici i demografiju/Fondacija Ana i Vlade Divac); kao i predstavljanje nalaza istraživanja u vezi nefinansijskog izveštavanja (Forum za odgovorno poslovanje/Smart kolektiv). Sastanku je prisustvovalo 17 članova Saveta. Otvori
Презентација Четвртог јавног позива за подношење захтева за одобравање пројекта за ИПАРД подстицаје Regionalna privredna komora Kolubarskog i Mačvanskog upravnog okruga (RPK Valjevo) - Stručna služba Regionalne privredne komore Kolubarskog i Mačvanskog upravnog okruga (PKS-RPK Valjevo) Привредна комора Србије и РПК Ва у сарадњи са Министарством пољопривреде, шумарства и водопривреде, Одељењем за управљање ИПАРД програмом и Управом за аграрна плаћања организују представљање четвртог јавног позива за подношење захтева за одобравање пројекта за ИПАРД подстицаје -Мера 3, измене Правилника и програмирање ИПАРД III Otvori
Radna grupa Strategije navodnjavanja Udruženje za biljnu i prehrambenu industriju Rasdionica Uticaj klimatskih promena na polјoprivredu i vodne resurse u Republici Srbiji se realizuje u okviru programa za donošenje Strategije navodnjavanja u RS. U poslednjih nekoliko decenija svedoci smo pojave i posledica izrazitih klimatskih promena širom sveta, koje potvrđuju i naučna istraživanja u ovoj oblasti. Očekuje se da će globalno zagrevanje prouzrokovati velike promene u vrednostima različitih klimatskih varijabli, kao što su količina padavina, temperatura vazduha, relativna vlažnost vazduha i insolacija. Nacionalne strategije, službena komunikacija sa UNFCCC-om i postojeći okvir politike potvrđuju da su sektor polјoprivrede i vodni resursi među najugroženijima od klimatskih promena u Republici Srbiji. Na radionici će eksperti Organizacije za hranu i polјoprivredu Ujedinjenih nacija prezentovati i opisati istorijske trendove promena klimatskih varijabli, kao i projekcije za sledećih nekoliko decenija, koje su opisane i u Atlasu, izrađenom u okviru projekta “Podrška razvoju strategije navodnjavanja u Srbiji”, koji realizuju FAO i EBRD . Detaljnije Otvori
Panel "Upotreba zaštitnih sredstava u ratarstvu" Udruženje za biljnu i prehrambenu industriju Na panelu Sredstva za zaštitu bilja u Srbiji i kako ih (zlo)upotrebljavamo, biće predstavljeni rezultati istraživanja ponašanja korisnika sredstava za zaštitu bilja u Republici Srbiji - prof. dr Goran Malidža, Institut za ratarstvo i povrtrstvo, Novi Sad, u organizaciji PKS i Fondacije Ana i Vlada Divac. Otvori
Okrugli sto 17.4.2019 Regionalna privredna komora Južnobačkog okruga (RPK Novi Sad) - Stručna služba Regionalne privredne komore Južnobačkog upravnog okruga (PKS-RPK Novi Sad) Tema izmene i dopune Zakona o zemljistu Otvori
„Dan otvorenih vrata za privrednike i preduzetnike Rasinskog okruga“ 24.04.2019.g. 24.4.2019 Regionalna privredna komora Rasinskog upravnog okruga (RPK Kruševac) - Stručna služba Regionalne privredne komore Rasinskog upravnog okruga (PKS-RPK Kruševac) „Dan otvorenih vrata za privrednike i preduzetnike Rasinskog okruga“ 24.04.2019.g. Rasinski upravni okrug i PKS RPK Kruševac u okviru redovnih aktivnosti organizuju susret privrednika i preduzetnika Rasinskog upravnog okruga sa predstavnicima relevantnih institucija, Poreske uprave, inspekcija, pod nazivom „Dan otvorenih vrata za privredu i preduzetnike Rasinskog okruga“, koji će se održati 24.04.2019.g. za drugi kavrtal 2019.g. po sledećoj Agendi: • „Dan otvorenih vrata sa Poreskom upravom Republike Srbije“, PKS RPK Kruševac 12:00 -14:00 adresa: Balkanska 63, 4 sprat, 37000 Kruševac • Republičke inspekcijske službe 14:00 – 15:00 Adresa: Balkanska 63, 2 sprat , 37000 Kruševac • Gradska uprava Kruševac 09:00-13:00 Adresa: Gazimestanska 1, 37000 Kruševac Inspekcijski poslovi, kancelarija broj 5. Odeljenje za urbanizam i izgradnju, kancelarija broj 6 • Nacionalna služba za zapošljavanje - Filijala Kruševac 09:00- 13:00 Adresa: Balkanska 33, 37000 Kruševac Služba: Subvencije poslodavcima, kancelarija broj 19 Služba: Posredovanje i zapošljavanje, kancelarija broj 10 • Privredna komora Srbije - Regionalna privredna komora Rasinskog upravnog okruga 09:00- 13:00 Adresa: Balkanska 63, 4 sprat , 37000 Kruševac Sa zadovoljstvom vas pozivamo da učestvujete u „ Danu otovorenih vrata za privrednike i preduzetnike“ i svojim pitanjima i predlozima doprinesete unapređenju poslovnog ambijenta. Kontakt osoba u PKS RPK Kruševac je Aleksandra Aleksić tel. 037 418 522 ili e mejl: aleksandra.aleksic@pks.rs Otvori
1. SEDNICA SEKCIJE ZA POSREDNIKE U PROMETU I ZAKUPU NEPOKRETNOSTI RPK NS 7.5.2019 Regionalna privredna komora Južnobačkog okruga (RPK Novi Sad) - Plava sala Udruženje za trgovinu Grupacija posrednika u prometu nepokretnosti Srbije je na inicijativu članova formirala Sekciju pri RPK Novi Sad. Sekcija je konstituisana 24.03.2019. godine i izabrani su predsednik i zamenici predsednika Sekcije. Na prvoj Sednici, koja će se održati 07.05.2019. godine razmatraće se plan rada za naredni period, aktivnosti na promociji delatnosti, kao i mere i predlozi za suzbojanje nelojalne konkurencije. Otvori
Sednica Grupacije društava za upravljanje investicionim fondovima 14.5.2019 Privredna komora Srbije - SALA III Udruženje finansijskih institucija Otvori
Jавно-приватни дијалог у оквиру процеса израде нове стратегије индустријске политике Републике Србије 30.5.2019 Regionalna privredna komora Rasinskog upravnog okruga (RPK Kruševac) - Stručna služba Regionalne privredne komore Rasinskog upravnog okruga (PKS-RPK Kruševac) позивамо Вас да узмете активно учешће у jавно-приватном дијалогу у оквиру процеса израде нове стратегије индустријске политике Републике Србије, коју покреће Влада Републике Србије. Сам процес је од изузетног значаја за побољшање индустријске конкурентности, одрживог раста и развоја економије, као и новог запошљавања у Републици Србији. Вас смо препознали као једног од кључних чинилаца у овој области, те Вас позивамо на сарадњу, да својим знањем и искуством допринесете квалитету процеса, изради и реализацији стратегије. У приложеном позивном писму министра привреде Горана Кнежевића и председника Привредне Коморе Србије Марка Чадежа наведене су стратешке теме о којима желимо са вама да разговарамо, наравно да постоји могућност да одредите другог представника своје компаније који ће на најадекватнији начин дати свој допринос на неке од споменутих тема. Након Ваше пријаве добићете пре форума детаљњније информације о темама дискусије . Сам догађај ће се одржати; Место одржавања: Регионална привредна комора Расинског управног округа (РПК Крушевац) Адреса: Балканска 63/4 спрат, 37000 Крушевац Бреме одржавања: 30. Мај од 11 до 15 часова (регистрација учесника почиње у 10:30 часова) Молимо Вас да учешће потврдите на meil адресу industrijskapolitikaRS@pks.rs . Otvori
Radna grupa Grupacije proizvođača biljnih ulja 3.7.2019 Privredna komora Srbije - Udruženje za prehrambenu industriju Radna grupa Grupacije proizvođača biljnih ulja u sastavu Dijamant Zrenjanin, Banat Nova Crnja, Sunce Sombor, Vital Vrbas i Viktoriaoil Šid, uz podršku Tehnološkog fakulteta Novi Sad i Poljoprivrednog fakulteta Zemun, kao i Ministarstva poljoprivrede, razmenila dokumenta i postigla dogovor oko ključnih činjenica za izmenu važećeg Pravilnika o kvalitetu ulja kao i dogovora da radna grupa nastavi sa radom krajem avgusta meseca. Otvori
Sednica saveta Foruma za prevenciju zloupotreba platnih kartica 12.7.2019 Privredna komora Srbije - Kancelarija 426 Udruženje finansijskih institucija Sednica saveta Foruma odložena za 24. jul 2019. Sednica saveta Foruma održana sa jednom tačkom dnevnog reda: Obuka namenjena predsravnicima pravosuđa i policije na temu zloupotreba platnih kartica. Otvori
Sastanak radne grupe Grupacije proizvođača dijetetskih namirnica i dečije hrane 22.7.2019 Udruženje za prehrambenu industriju Na osnovu zaključka sa prethodne sednice Grupacije dogovoreno je da radna grupa pripremi materijal predloga propisa vezanih za dijetetske proizvode, tačnije dečiju hranu. Predlog inicijative za potrebu donošenja novih propisa poslat je Ministarstvu zdravlja uz obrazloženje da će radna grupa pri PKS dostaviti predloge budućih izmena prema novom Zakonu o bezbednosti hrane.S obzirom na obim predloga radna grupa će raditi i elektronskim putem, osim sastanaka u Privrednoj komori Srbije. Detaljnije Otvori
Sednica Saveta za društveno odgovorno poslovanje 25.7.2019 Privredna komora Srbije - Komorski klub Centar za životnu sredinu, tehničke propise, kvalitet i društvenu odgovornost На проширеној седници Савета за друштвено одговорно пословање, одржаној у Привредној комори Србије представљени су резултати седмог циклуса доделе Националне награде за друштвено одговорно пословање Ђорђе Вајферт као и примери пројеката – добитника награде. Од 50 пристиглих пријава чак 60% пројеката се односило на унапређење живота у локалној заједници, а 25% је имало за предмет унапређење заштите животне средине, Фондација Ана и Владе Дивац је представила законодавни оквир донирања хране у Хрватској која је 2015. године регулисала законски оквир за донирање вишка хране и наставља да унапређује законодвани оквир након што је кроз истраживање спроведено 2017. утврдила да учесници у ланцу донирања хране нису довољно информисани. Смарт колектива је известио токовима финализације Приручника о примени механизма за остваривање пореских олакшица од стране донатора и прималаца донација, који је израдила адвокатска канцеларија Живковић - Самарџић. Према истраживањима чак 40% компанија не користи механизме пореских ослобађања приликом донирања која тренутно постоје у нашем законодавству, а највише због нејасних начина примене, али и због разлика у тумачењу који трошкови се признају и улазе у пореска умањења. Otvori
Sesnica Sekcije za razvoj faktoringa 18.9.2019 Privredna komora PK Beograd - Udruženje finansijskih institucija Otvori
Tržišni standardi proizvoda ribarstva 24.9.2019 Privredna komora Srbije (zgrada na Terazijama) - Udruženje za stočarstvo i preradu stočarskih proizvoda Radionica na temu tržišnih standarda proizvoda ribarstva, studija i strategija je obuhvatala iskustva Hrvatske u prilagođavanju standardima EU.Tžišna politika je izuzetno bitna za postizanje bolje konkurentnosti sa drugim zemljama. EU je jedna od najvećih uvoznika ribe i proizvoda od ribe i akvakulture i uvozi 40% od ukupnog uvoza u svetu. Srbija izvozi proizvode od ribe u EU i ova radionica je bila od izuzetne koristi našim proizvođačima ribe i proizvoda od ribe. Otvori
XIV REGIONALNA KONFERENCIJA FRAUD FORUMA 22.11.2019 Privredna komora Srbije - SALA I Udruženje finansijskih institucija Cilj organizovanja tradicionalne regionalne konferencije fraud foruma, koja će okupiti forume i fraud menadžere iz regiona, kao i predstavnike policije i pravosuđa, je minimiziranje gubitaka u poslovanju sa platnim karticama i digitalnim plaćanjima i prevencija finansijskog kriminala. To će biti prilika da se razmene iskustva u radu fraud foruma, kako bi se obezbedila veća efikasnost u borbi protiv finansijskog kriminala sa platnim karticama i digitalnim plaćanjima i nastavila saradnja fraud foruma iz regiona. Otvori
32.sednica matičnog odbora za biotehnologiju i poljoprivredu 28.11.2019 Ministarstvo prosvete, nauke i tehnoloskog razvoja - Udruženje za biljnu i prehrambenu industriju Učešće u radi Komisije MNO za biotehnologiju i poljoprivredu. Otvori
B2B sastanak Tuzlanski kanton 29.11.2019 Privredna komora PK Beograd - Stručna služba Privredne komore Beograda Otvori
Prvi sastanak Radne grupe za Zakon o komasaciji poljorivrednog zemljišta 3.12.2019 Uprava za zemljište - Udruženje za biljnu i prehrambenu industriju U skladu sa Resenjem MPVS RS predstavnici PKS su aktivni članovi Radne grupe. Otvori
Promocija 7. međunarodne agrobiznis konferencije MAK 2020 25.12.2019 PKS-Terazije - Udruženje za biljnu i prehrambenu industriju Konferencija se održava na Kopaoniku, 24-26. januara 2020. godine, u Kongresnom centru Grand&Spa hotela pod motom EVROPSKI PUT - PUT USPEHA, sa ciljem da se na naučnoj osnovi analiziraju i prikažu sinergijski rezultati nauke i prakse, kao i mogućnosti realne podrške uključenju Srbije u EU, u skladu sa pregovaračkim poglavljem 11,12 i 13 - poljoprivreda i ruralni razvoj i bezbednost hrane, veterinarska i fitosanitarna politika i ribarstvo.Predstavljanje savremenih trendova i standarda u oblasti poljoprivrede, ruralnog razvoja i turizma u EU, kao i njihove implikacije na razvoj poljoprivrednog sektora, ruralnih područja i turizma u Srbiji i zemljama zapadnog Balkana. Nove dileme, nova naučna i praktična rešenja, holistički pristup i ideje kroz dijalog svih zainteresovanih, misija su već tradicionalne konferencije MAK 2020. Otvori
Sajam GULFOOD 2020 16.2.2020 Udruženje za prehrambenu industriju Привредна комора Србије (ПКС) и Развојна агенција Србије (РАС), организовали су трећи пут наступ на 25. Међународном Сајму хране и пића- GULFOOD у Дубаију, од 16. до 20. фебруара, на коме је излагало 5.000 излагача на 100.000 квадратних метара и сајам је посетило преко 100.000 посетилаца. Gulfood је једна од највећих и најзначајнијих специјализованих изложби прехрамбене индустрије у УАЕ и региону Голфа, у оквиру које се организују сусрети произвођача (извозника) и дистрибутера и представника водећих малопродајних ланаца. Национални штанд Србије налазио се у једној од главних хала Trade Centre Arena & Sheikh Saeed Halls где су се представиле следеће компаније: Мастерфуитс, Београд, ПИК, Бечеј ,SICOBERRY, Краљево, ФДХ Фабрика дечије хране, Добановци, ФРИГОВРЕЛО Горња Краварица, ПИП Нови Сад, ФРУВИТА Београд, TISA COOP Кањижа, МЕДИНО Крњево, ГМП Јарменовци, COLDPRESOK , Београд, МАМБИКО АГРАР Београд, НАТУРА ГУСТО Параћин, Relly red raspberry, Бечеј. Dana 16 i 17. februara predstavnica Privredne komore Srbije, Saška Biorčević, učestvovala je na 5. Platformi globalne HALAL industrije –Globalne mogućnosti HALAL trgovine u organizaciji državnog Akreditacionog tela za standardizaciju i metrologiju UAE-ESMA. Detaljnije Otvori
Prezentacija OEKO-TEX sertifikata 5.3.2020 PKS - Komorski klub Udruženje za industriju tekstila, odeće, kože i obuće „Standard 100“ je trodelni sertifikacioni sistem za tekstilne proizvode u svim fazama proizvodnje testiran na štetne supstance. Sertifikat se može izdati samo ukoliko sve komponente prate specifične zahteve. „STeP“ sertifikat je baziran na modularnoj analizi svih relevantnih oblasti u proizvodnom pogonu. Sertifikat pruža procenu održivih proizvodnih uslova i stvara merilo sistema. „Made in green“ etiketa predstavlјa tekstilne proizvode sačinjene od materijala bez nedozvolјenih supstanci proizvedenih u ekološki prihvatlјivim postrojenjima socijalno odgovornih proizvođača. Otvori
Електронска седница Групације за наутичку привреду и туризам 11.1.2021 Udruženje za turizam 1.Усвајање записника са претходне седнице 2. Покретање иницијативе у циљу превазилажења кризе услед Пандемије COVID 19, изазване вирусом SARS-CоV-2 – укидање закупнине по којој се водно земљиште у јавној својини може дати у закуп на територији града Београда 3. Разно • Приручник о наутичком туризму- аутора Крсте Пашковића „ Основе наутичког туризма и наутичких потенцијала“ Otvori
Трећа електронска седница Групације за наутичку привреду и туризам 29.1.2021 Udruženje za turizam На основу члана 11. и 15. Пословника о раду групације Удружења Привредне коморе Србије, сазивамо електронску трећу седницу Групације за наутичку привреду и туризам Привредне коморе Србије, за коју предлажемо следећи ДНЕВНИ РЕД: 1. Усвајање записника са претходне седнице 2. Избор председника Групације за наутичку привреду и туризам 3. Разно По питању избора председника и потпредседника од стране чланица предложени су следећи кандидати:  Петар Ђорђевић за председника Групације – Јахтинг клуб Кеј  Владимир Кресојевић за потпредседника Групације – брод Никола Тесла Otvori
Електронска седница Групације хотели Србије 5.2.2021 Udruženje za turizam На основу члана 11. и 15. Пословника о раду групације Удружења Привредне коморе Србије, сазивамо другу електронску седницу Групације „Хотели Србије“, Привредне коморе Србије, за коју предлажемо следећи ДНЕВНИ РЕД: 1. Усвајање записника са претходне седнице 2. Избор председника и потпредседника Групације „Хотели србије“ 3. Разно • Оснивање Секције за одрживи развој туристичких дестинација намењених велнес и спа туризму По питању избора председника и потпредседника предложени су следећи кандидати: • Живорад Васић – за председника хотел „Crown Plaza“ • Ивона Боројевић – за потпредседника хотел „Фонтана“ Otvori
Susret učesnika Expo 2020 Dubai, tematska nedelja "Urbani i ruralni razvoj" 19.11.2021 PKS - Velika sala Udruženje za građevinsku industriju Na molbu više kompanija učesnika delegacije Expo 2020 Dubai, tematska nedelje "Urbani i ruralni razvoj" sa zadovoljstvom Vas pozivamo na B2B susret u Privrednu komoru Srbije. Planirano je da se susret održi u petak, 19.11.2021. godine u 11h, u prostorijama Privredne komore Srbije (Velika Sala u prizemlju), Resavska 13, Beograd. Cilj susreta je predstavljanje rezultata ostvarenih na samoj izložbi kao i međusobno upoznavanje učesnika, razmena utisaka sa Svetske izložbe i predstavljanje poslovanja kompanija i mogućnosti za dalje poslovno umrežavanje. Otvori
Састанак са Агенцијом за безбедност саобраћаја 25.11.2021 Udruženje za stručne, naučne i tehničke delatnosti Заказан је састанак са представницима Агенције за безбедност саобраћаја. Тема састанка је унапређење техничке контроле возила. Састанку су присуствовали Бранислав Гарчевић, начелник одељења за контроле техничких прегледа, Зоран Марковић председник Групације техничких прегледа, Милош Исидоровић и Катарина Суботић. Otvori
Interna obuka “Povratna informacija - feedback 29.11.2021 29.11.2021 Onlajn - Udruženje za biljnu i prehrambenu industriju Učešće na internoj obuci, po pozivu, shodno definisanim aktivnostima Direktorata za lјudske resurse i organizaciju - Službe za kadrovska pitanja i razvoj kadrova iz domena edukacije zaposlenih - “povratna informacija - feedback” , u cilјu nastavka unapređenja kompetencija i razvoja zaposlenih u Sektoru udruženja privrede, Sektoru za strateške analize, usluge i internacionalizaciju, Sektor preduzetništva, PK Beograda i u regionalnim privrednim komorama. Detaljnije Otvori
Sastanak Radne grupe za klimatske promene 30.11.2021 1.12.2021 Vrdnik - Udruženje za biljnu i prehrambenu industriju Na sednici će biti predstavlјeni rezultati analize uticaja klimatskih promena na sektor polјoprivrede, upravlјanje vodama, energetiku, infrastrukturu, i potencijalnih mere smanjenja rizika od elementarnih nepogoda i prirodnih katastrofa izazavnih klimatskim promenama. Pored članova RG skupu će prisustvovati predstavnici lokalnih samouprava koji se bave polјoprivredom, energetikom i infrastrukturom, upravlјanjem vodama, pripremom projekata, lokalnim razvojem i smanjenjem rizika, kao i predstavnicima relevantnih javnih preduzeća, polјoprivrednih stručnih službi, nastavnika u polјoprivrednim i građevinskim školama, predstavnike nevladinih organizacija i privatnog sektora i drugi. Detaljnije Otvori
Grupacija za vinogradarstvo i vinarstvo 30.11.2021 30.11.2021 PKS - Srbija Udruženje za biljnu i prehrambenu industriju СЕДНИЦА ГРУПАЦИЈЕ ЗА ВИНОГРАДАРСТВО И ВИНАРСТВО ДНЕВНИ РЕД: 1. Наступ компанија у оквиру Националног штанда Србије на предстојећем међународном сајму вина и алкохолних пића „PROWEIN“ од 27. до 29. марта 2022.год. 2. Актуелно стање у области производње грожђа и вина 3. Разно. Otvori
Vebinar Solarna energija 1.12.2021 1.12.2021 Zoom platforma - Udruženje za biljnu i prehrambenu industriju Vebinar „Solarne elektrane – šansa koju bi trebalo iskoristiti“, organizuje Privredna komora Srbije u saradnji sa eminetnim nacionalnim stručnjacima. Poslednja dešavanja na tržištu energenata, odlučnijeg delovanja u cilјu očuvanja životne sredine i održivog upravlјanja prirodnim resursima, ubrzale su razmišlјanja i postuke privrede u ovoj oblasti. Iako je priča obnovlјivih izvora energije stara više decenija, i iako već sedamdesetih godina prošlog veka bili pioniri ovih tehnologija, moramo priznati da nismo daleko odmakli u njihovoj primeni i upotrebi u širem obimu. Postoje različiti načini na koji se možemo energetski osamostaliti i unaprediti svoje poslovanje. Jedan od njih je okretanje ka energiji sunca. Na skupu će se razmatrati bitna pitanja za unepređenje ove oblasti (kako smanjiti energetsku zavisnost, kako obezbediti energiju po znatno nižoj ceni od tržišne, kako predupredite troškove za emisiju CO2, šta treba da znate i čime da se vodite pre nego donesete odluku o postavlјanju solarnih panela, koja su dosadašnja iskustva u Srbiji i td. ), u skladu sa Agendom skupa: • Uvodne napomene – Tržište električne energije, trendovi... • Analiza isplativosti i opravdanosti - Donošenje investicione odluke • Procedura i postupak izgradnje solarne elektrane – zakonski okvir, praksa • Iskustva iz prakse – odabir opreme, tehnologije, izvođača radova, rokovi i garancije Onlajn vebinaru možete pristupiti preko linka https://us02web.zoom.us/j/84894962644?pwd=U1J5bmxreUExc0N0RjFrT0FwWm1zUT09 uz šifru: 618060, a pitanja za sekciju diskusije možete poslati na imejl adresu biljna.prehrambena@pks.rs, ili postaviti diretno u čet-u tokom trajanja skupa. Detaljnije Otvori
Naučno-stručni skup o povrću 15.12.2021 15.12.2021 Smederevska Palanka - Udruženje za biljnu i prehrambenu industriju Naučno stručni skup Biotehnologija i savremeni pristup u gajenju i oplemenjivanju bilјa, u organizaciji Instituta za povrtarstvo. Detaljnije Otvori