Događaj - Priprema ispita za stručno osposobljavanje lica odgovornog za prevoz tereta


Ime

Priprema ispita za stručno osposobljavanje lica odgovornog za prevoz tereta

Datum održavanja

13.06.2019 - 14.06.2019   (od 10:00 do 16:30)

Lokacija

Privredna komora Srbije - SALA III

Organizator

Centar za stručno osposobljavanje u transportu

Opis
Priprema za POLAGANJE ISPITA O PROFESIONALNOJ OSPOSOBLJENOSTI ZA LICA ODGOVORNA ZA PREVOZ TERETA U DRUMSKOM SAOBRAĆAJU

Dvodnevna priprema za što uspešnije polaganje ispita  o profesionalnoj osposobljenosti za lica odgovorna za prevoz tereta u drumskom saobraćaju, obuhvata: 

•	Razmatranje, pojašnjenje i usmene odgovore na sva pitanja koja mogu da se pojave na ispitu, objavljena od strane Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture,
•	Analiziranje primera uobičajenih komponenti studije slučaja i rešavanje zadataka
•	Materijal za pripremu i polaganje ispita u vidu zbornika propisa i dokumenata, izrađenog na osnovu spiska propisa objavljenog od strane Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture.
Dokument

Prijava fizičkog lica Prijava pravnog lica
Lista događaja