Događaj - Јавнa расправa o Нацрту закона о изменама и допунама Закона о планирању и изградњи


Ime

Јавнa расправa o Нацрту закона о изменама и допунама Закона о планирању и изградњи

Datum održavanja

20.02.2023 -    (od 11:00 do 13:00)

Lokacija

PKS, sala 1 -

Organizator

Udruženje za građevinsku industriju

Opis
Закон о планирању и изградњи ступио је на правну снагу 11. септембра 2009. годин, са изменама које су спровођене током година. Анализирајући доступне статистичке податке, неспорно се може закључити да је Закон имао позитиван ефекат на привреду, повећање броја запослених, убрзани локални економски развој, пораст БДП, као и на даље привлачење страних инвестиција. Такође, у периоду од почетка 2016. године до доношења овог Закона, започети су или окончани велики инфраструктурни пројекти финансирани углавном из средстава Републике Србије. 
Како је од последњих већих измена Закона протекао је одређени период времена, а имајући у виду доношење нових прописа из области које утичу на одредбе овог Закона приступило се анализи постојећих решења, односно, могућим унапређењима Закона, те су предложене су измене и допуне којима се, између осталог, омогућава: унапређење електронског система (ЦЕОП) за издавање грађевинских дозвола, увођење нових елемената ''зелене агенде'', повећање одговорности овлашћених лица у поступцима издавања акта за изградњу, укидање Закона о коверзији уз накнаду одређеној категорији лица, укидање lex specialis за линијске инфраструктурне објекте, појачана заштита заштићених природних и културних подручја и др.
Имајући у виду обавезу спровођења јавне расправе у поступку доношења закона Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре у сарадњи са Привредном комором Србије организује јавну расправу о Нацрту закона о изменама и допунама Закона о планирању и изградњи у понедељак, 20. фебруара 2023. године у  Привредној комори Србије, Ресавска 13 – 15, сала 1 у приземљу са почетком у 11 часова.
Позивамо Вас да узмете активно учешће у jaвној расправи и искористите прилику да изнесте своје коментаре, предлоге и сугестије на текст Нацрта закона потврдите најкасније до 17. фебруара 2023.године.
Dokument


* Prijave na ovaj događaj su zatvorene
Prijava fizičkog lica Prijava pravnog lica
Lista događaja