Događaj - Priprema za polaganje ispita za sticanje sertifikata lica odgovornog za prevoz tereta


Ime

Priprema za polaganje ispita za sticanje sertifikata lica odgovornog za prevoz tereta

Datum održavanja

21.03.2023 - 22.03.2023   (od 10:00 do 16:00)

Lokacija

Privredna komora Srbije - SALA III

Organizator

Centar za stručno osposobljavanje u transportu

Opis
Priprema za polaganje ispita za lica odgovorna za prevoz tereta

Poštovani, OVAJ TERMIN PRIPREME JE POPUNJEN.

Novi termin je 27-28. mart 2023.
Za prijavu u novom terminu, molimo vas da koristite sledeću adresu:

http://aplikacije.pks.rs/DogadjajiPrijava/PrijavaDPK/KreirajNovuPrijavuPK?ID_Dogadjaja=CA5A5EB6-89C1-ED11-80E3-005056AD0BEE

(kopirati u novi prozor vašeg internet pregledača) 
Dokument


* Dostignut je maksimalan broj prijava na ovaj događaj
Prijava fizičkog lica Prijava pravnog lica
Lista događaja