Događaj - Saradnjom do održivog razvoja - Agenda 2030 - Novi Sad


Ime

Saradnjom do održivog razvoja - Agenda 2030 - Novi Sad

Datum održavanja

30.09.2019 - 30.10.2019   (od do )

Lokacija

Šeraton Novi Sad -

Organizator

Centar za životnu sredinu, tehničke propise, kvalitet i društvenu odgovornost

Opis
Na poziv GIZ-a predstavnici Centra za ŽSTPKDO su učestvovali na konferenciji - "Saradnjom do održivog razvoja - Agenda 2030 - Novi Sad". Konferencija je održana kao završni događaj projekta "Socijalna prava za osetlјive grupe", a sa cilјem da  doprinese podizanju svesti o Agendi 2030 i Cilјevima održivog razvoja. Skup je imao dva panela: 1. Pristup više zainteresovanih strana za sprovođenje i praćenje Agende 2030 i COR – multisektorska saradnja, u okviru koga su predstavlјanje imali: Grad Novi Sad, Delta holding i Koalicija 27, i 2. Lokalizacija Agende 2030 i COR, u okviru koga su izlaganje imali predstavnici: Poverenice za zaštitu ravnopravnosti; Grad Kikinda i Grad Sombor. Nakon izlaganja primera dobre prakse na temu realizacije Cilјeva održivog razvoja iz različitih sektora i predstavnika lokalnih samouprava, usledila su pitanja i odgovori. Procena je da se 65% Cilјeva održivog razvoja relizuje na lokalnom nivou i iz tog razloga država nije uradila prioritizaciju Cilјeva i svi su podjednako važni. Republika Srbija je predstavila svoj prvi nacionalni izveštaj o ostvarenju COR-a juna 2019. u Nјujorku. Na skupu u Novom Sadu je posebno istaknuta potreba zajedničke saradnje na ostvarenju Agende 2030 i Cilјeva održivog razvoja i potreba dugoročnog povezivanja svih zainteresovanih strana u ovom procesu. Dušan Stokić je istakao aktivnosti PKS u ovoj oblasti, posebno ističući standard ISO 37100, standarda u oblasti održivih gradova i pozvao prisutnu javnost da se uklјuči u rad komisija pri Institutu za standardizaciju Srbije.
Dokument


Prijava pravnog lica
Lista događaja