Događaj - Трећа електронска седница Групације за наутичку привреду и туризам


Ime

Трећа електронска седница Групације за наутичку привреду и туризам

Datum održavanja

29.01.2021 -    (od do )

Lokacija

Organizator

Udruženje za turizam

Opis
На основу члана 11. и 15. Пословника о раду групације Удружења Привредне коморе Србије, сазивамо електронску трећу седницу Групације за наутичку привреду и туризам Привредне коморе Србије, за коју предлажемо следећи
 
                                      
                                      ДНЕВНИ РЕД:
 
1.  Усвајање записника са претходне седнице
2.  Избор председника Групације за наутичку привреду и туризам
3.  Разно
 
По питању избора председника и потпредседника од стране чланица предложени су следећи кандидати:
 Петар Ђорђевић за председника Групације – Јахтинг клуб Кеј
 Владимир Кресојевић за потпредседника Групације – брод Никола Тесла
Dokument


Prijava fizičkog lica Prijava pravnog lica
Lista događaja