Događaj - Obuka za revizore-Sprečavanje pranja novca


Ime

Obuka za revizore-Sprečavanje pranja novca

Datum održavanja

11.10.2022 - 11.10.2022   (od 10:00 do 13:30)

Lokacija

PKS-Terazije 23 -

Organizator

Udruženje za stručne, naučne i tehničke delatnosti

Opis
Cilј obuke je podizanje svesti revizora  o značaju borbe protiv pranja novca i finansiranja terorizma u Republici Srbiji, sa posebnim osvrtom na praktične primere pranja novca, a u kojima bi sektor revizije  mogao biti zloupotreblјen u svrhu pranja novca i finansiranja terorizma.  
Dokument


Prijava fizičkog lica Prijava pravnog lica
Lista događaja