Događaj - Oktobarske Jutarnje IT novosti


Ime

Oktobarske Jutarnje IT novosti

Datum održavanja

10.10.2019 - 10.10.2019   (od 9:00 do 10:30)

Lokacija

Privredna komora Srbije - SALA II

Organizator

Udruženje za elektronske komunikacije i informaciono društvo

Opis
JUTARNjE IT NOVOSTI
nova serija aktivnosti za inovaciju znanja i popularisanja 
najnovijih informacionih tehnologija i njihovih primena

Agenda
09.00 – 09.30	„Realizacija Master 4.0 programa za IKT privredu“  
Prof. dr Boško Nikolić, Elektrotehnički fakultet u Beogradu 
	
09.30 – 10.00	„Tehnološka platforma za zaštitu podataka o ličnosti“ 
Milan Perać, “CLICO Adriatic“

10.00 – 10.30	“Zaštita životne sredine uz pomoć blokčejna”
Dušan Vukadinović, startap „Bloxico“, NT Park Beograd
                
Moderatori: Nikola Marković, DIS i Jelena Jovanović, PKS
Dokument

Preuzmi


Prijava fizičkog lica Prijava pravnog lica
Lista događaja