Događaj - XIV REGIONALNA KONFERENCIJA FRAUD FORUMA


Ime

XIV REGIONALNA KONFERENCIJA FRAUD FORUMA

Datum održavanja

22.11.2019 -    (od 9:00 do )

Lokacija

Privredna komora Srbije - SALA I

Organizator

Udruženje finansijskih institucija

Opis
Cilj organizovanja tradicionalne  regionalne konferencije fraud  foruma, koja će okupiti forume i fraud menadžere iz regiona, kao i predstavnike policije i pravosuđa, je minimiziranje gubitaka u poslovanju sa platnim karticama  i digitalnim plaćanjima  i prevencija finansijskog kriminala. To će biti  prilika da se razmene iskustva u radu fraud foruma, kako bi se obezbedila veća efikasnost u borbi protiv finansijskog kriminala sa platnim  karticama  i digitalnim plaćanjima i nastavila saradnja fraud foruma iz regiona.
Dokument


Prijava fizičkog lica Prijava pravnog lica
Lista događaja