Događaj - Konferencija "Zapadni Balkan na globalnom tržištu: Nove mogućnosti za trgovinu i investicije"


Ime

Konferencija "Zapadni Balkan na globalnom tržištu: Nove mogućnosti za trgovinu i investicije"

Datum održavanja

17.10.2019 - 17.10.2019   (od 9:00 do 12:00)

Lokacija

Privredna komora Srbije - SALA II

Organizator

Centar za Komorski investicioni forum Zapadnog Balkana

Opis
Privredna komora Srbije i Organizacija za ekonomsku saradnju i razvoj (OECD) sa zadovolјstvom Vas pozivaju na zajedničku konferenciju „Zapadni Balkan na globalnom tržištu: Nove mogućnosti za trgovinu i investicije“. Konferencija će se fokusirati na neiskorišćeni potencijal za izvoznu sofisticiranost i mogućnosti ulaganja u strateške sektore Zapadnog Balkana, sa posebnim akcentom na srpsku privredu.

Ovaj događaj predstavlјa nastavak konferencije na visokom nivou OECD-a u Polјskoj održanoj tokom Samita o Zapadnom Balkanu, u Poznanju u julu 2019. godine, tokom koje je OECD objavio publikaciju Globalna Jugoistočna Evropa: Oslobađanje transformacionog potencijala za rast na Zapadnom Balkanu. Izveštaj predstavlјa sektore i pojedinačne izvozne proizvode koji su klјučni za industrijsku ekspanziju i sofisticiranost samog izvoza. Nadovezujući se na rezultate samita u Poznanju, ova panel konferencija diskusiju premešta i nastavlјa u regionu Zapadnog Balkana, uklјučivanjem predstavnika kompanija kao i stručnjaka koji će biti u stanju da skrenu pažnju i u fokus stave najrelevantnije tačke, definišući predloge kroz dijalog o budućim pravcima ekonomskog razvoja sa relevantnim donosiocima odluka, predstavnicima OECD-a i ostalim učesnicima panel konferencije.

Studija se može preuzeti na sledećem linku: http://www.oecd.org/south-east-europe/programme/Unleashing_the_Transformation_potential_for_Growth_in_WB.pdf
Dokument

Preuzmi


Prijava fizičkog lica Prijava pravnog lica
Lista događaja