Događaj - MEDI-THEFT Konferencija


Ime

MEDI-THEFT Konferencija

Datum održavanja

23.05.2023 - 23.05.2023   (od 10:00 do 18:00)

Lokacija

Privredna komora Srbije -

Organizator

Udruženje za farmaciju i medicinsku delatnost

Opis
U okviru Projekta MEDI THEFT https://www.medi-theft.eu/ koji Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije realizuje sa Italijanskom agencijom za lekove, Institutom za ljekove i medicinska sredtva Crne Gore i konzorcijumom partnera iz EU u Beogradu, u saradnji sa Privrednom komorom Srbije, održava se međunarodna konferencija posvećena promovisanju projekta i krađi lekova.

Projekat MEDI-THEFT koji obuhvata razmenu podataka i platformu za istraživanje i sprečavanje organizovanih krađa lekova je projekat koji sufinansira EU u okviru ISF-P programa. Projekat ima za cilj da se suprotstavi krađi lekova i njihovom ponovnom prodajom podsticanjem efikasnih istraga, strateških analiza i prekogranične saradnje između javnih i privatnih zainteresovanih strana kroz razvoj platforme zasnovane na obaveštajnim podacima.

Ova platforma će omogućiti:

1. prikupljanje, razmenu i analiziranje  informacija vezanih za krađu lekova u cilju prevencije krađe lekova;

2. izradu i slanje ranih upozorenja i alerta kako bi se sprečilo da ukradeni lekovi i medicinska sredstva ponovo uđu na legalno tržište;

3. podršku i unapređenje međunarodne istrage u vezi sa krađom lekova
Dokument

Preuzmi


Prijava fizičkog lica Prijava pravnog lica
Lista događaja