Događaj - Sednica Saveta za vodoprivredu


Ime

Sednica Saveta za vodoprivredu

Datum održavanja

 -    (od do )

Lokacija

PKS-kancelarija 422 -

Organizator

Udruženje za biljnu i prehrambenu industriju

Opis
U skladu sa Poslovnikom o radu grupacije udruženja  Privredne komore Srbije, zakazujemo elektronsku sednicu Saveta Grupacije za vodoprivredu sa sledećim Dnevni red:  

1.	Usvajanje zapisnika; 
2.	Informacija o Uredbi o vodama;
3.	Predlog mera i aktivnosti za unapređenje poslovanja članica;
4.	Razno

Sednicu sazivamo u skladu sa problemima  vezanim za poplavu i vanrednom  situacijom u više od 20 opština u Srbiji.

Srdačan pozdrav,


Dokument


Prijava pravnog lica
Lista događaja