Događaj - Seminar Cosmetics Europe


Ime

Seminar Cosmetics Europe

Datum održavanja

01.03.2023 - 01.03.2023   (od 9:00 do 17:00)

Lokacija

Privredna komora Srbije -

Organizator

Udruženje za farmaciju i medicinsku delatnost

Opis
Evropsko udruženje kozmetičke industrije Cosmetics Europe u Beogradu održava seminar, u čijoj organizaciji zajedno učestvuju Udruženje za farmaciju i medicinsku delatnost Privredne komore Srbije i Udruženje proizvođača i uvoznika i distributera deterdženata i kozmetičkih proizvoda u Srbiji (KOZMODET). 

Okvirne teme seminara obuhvataju: Zeleni dogovor (GREEN DEAL) & Strategija održivog razvoja u oblasti hemikalija (CSS) i njihov uticaj na kozmetičku industriju; Revizija Kozmetičke uredbe 1223/2009 – prikaz uticaja na regulatorne promene u oblasti kozmetičkih proizvoda u EU; Revizija REACH uredbe (registracija, evaluacija, autorizacija i ograničenje hemikalija); Revizija CLP uredbe (klasifikacija, obeležavanje i pakovanje hemijskih supstanci); Kozmetički sastojci – najnovije promene u zahtevima EU regulative i predlozi za ograničenja; Mikroplastika i Sistem kozmetovigilance u EU.

Seminar je namenjen subjektima u poslovanju kozmetičkim proizvodima, kako iz Srbije tako i iz regiona.
Dokument

Preuzmi


Prijava fizičkog lica Prijava pravnog lica
Lista događaja