Događaj - Radna grupa Strategije navodnjavanja


Ime

Radna grupa Strategije navodnjavanja

Datum održavanja

 -    (od do )

Lokacija

Organizator

Udruženje za biljnu i prehrambenu industriju

Opis
Rasdionica Uticaj klimatskih promena na polјoprivredu i vodne resurse u Republici Srbiji se realizuje u okviru programa za donošenje Strategije navodnjavanja u RS. U poslednjih nekoliko decenija svedoci smo pojave i posledica izrazitih klimatskih promena širom sveta, koje potvrđuju i naučna istraživanja u ovoj oblasti. Očekuje se da će globalno zagrevanje prouzrokovati velike promene u vrednostima različitih klimatskih varijabli, kao što su količina padavina, temperatura vazduha, relativna vlažnost vazduha i insolacija. Nacionalne strategije, službena komunikacija sa UNFCCC-om i postojeći okvir politike potvrđuju da su sektor polјoprivrede i vodni resursi među najugroženijima od klimatskih promena u Republici Srbiji. Na radionici će eksperti Organizacije za hranu i polјoprivredu Ujedinjenih nacija prezentovati i opisati istorijske trendove promena klimatskih varijabli, kao i projekcije za sledećih nekoliko decenija, koje su opisane i u Atlasu, izrađenom u okviru projekta “Podrška razvoju strategije navodnjavanja u Srbiji”,  koji realizuju FAO i EBRD .   
Dokument

Preuzmi


Prijava pravnog lica
Lista događaja