Događaj - Електронска седница Групације за наутичку привреду и туризам


Ime

Електронска седница Групације за наутичку привреду и туризам

Datum održavanja

11.01.2021 -    (od do )

Lokacija

Organizator

Udruženje za turizam

Opis
1.Усвајање записника са претходне седнице
2. Покретање иницијативе у циљу превазилажења кризе услед Пандемије COVID 19, изазване вирусом SARS-CоV-2 – укидање закупнине по којој се водно земљиште у јавној својини може дати у закуп на територији града Београда
3.    Разно
• Приручник о наутичком туризму- аутора Крсте Пашковића „ Основе наутичког туризма и наутичких потенцијала“
Dokument


Prijava fizičkog lica Prijava pravnog lica
Lista događaja