Događaj - Seminar o žigovima


Ime

Seminar o žigovima

Datum održavanja

07.03.2023 -    (od 10:00 do 15:30)

Lokacija

Zavod za intelektualnu svojinu -

Organizator

Udruženje za biljnu i prehrambenu industriju

Opis
Na inicijativu i sugestiju PKS Zavod za intelektualnu svojinu u utorak, 7. marta 2023. godine sa početkom u 10:00 časova, u svečanoj sali Zavoda organizuje seminar sa temom iz oblasti zaštite znaka žigom i oznaka geografskog porekla.
 
Cilj seminara je da pruži osnovne informacije o pojmu žiga, zaštiti žiga u postupku registracije uključujući elektronsko podnošenje prijava, kao i o institutu prigovora, u skladu sa Zakonom o žigovima. Takođe će biti predstavljen pojam, pravni okvir i postupak zaštite oznaka geografskog porekla.
 
Tokom seminara učesnici će biti u prilici da se upoznaju sa primerima iz prakse Zavoda i prednostima zaštite navedenih prava.
 

Dokument


Prijava fizičkog lica Prijava pravnog lica
Lista događaja