Događaj - Електронска седница Групације хотели Србије


Ime

Електронска седница Групације хотели Србије

Datum održavanja

05.02.2021 -    (od do )

Lokacija

Organizator

Udruženje za turizam

Opis
На основу члана 11. и 15. Пословника о раду групације Удружења Привредне коморе Србије, сазивамо другу електронску седницу Групације „Хотели Србије“, Привредне коморе Србије, за коју предлажемо следећи
                                  
                                      ДНЕВНИ РЕД:
 
1.	Усвајање записника са претходне седнице
2.	Избор председника и потпредседника Групације „Хотели србије“
3.	Разно
•	Оснивање Секције за одрживи развој туристичких дестинација намењених велнес и спа туризму
 
По питању избора председника и потпредседника предложени су следећи кандидати:
•	Живорад Васић – за председника хотел „Crown Plaza“
•	Ивона Боројевић – за потпредседника хотел „Фонтана“
Dokument


Prijava fizičkog lica Prijava pravnog lica
Lista događaja