Događaj - Sednica Saveta za društveno odgovorno poslovanje


Ime

Sednica Saveta za društveno odgovorno poslovanje

Datum održavanja

25.07.2019 -    (od 14:00 do 16:00)

Lokacija

Privredna komora Srbije - Komorski klub

Organizator

Centar za životnu sredinu, tehničke propise, kvalitet i društvenu odgovornost

Opis
На проширеној седници Савета за друштвено одговорно пословање, одржаној у Привредној комори Србије представљени су резултати седмог циклуса доделе Националне награде за друштвено одговорно пословање Ђорђе Вајферт као и примери пројеката – добитника награде. Од 50 пристиглих пријава чак 60% пројеката се односило на унапређење живота у локалној заједници, а 25% је имало за предмет унапређење заштите животне средине, Фондација Ана и Владе Дивац је представила законодавни оквир донирања хране у Хрватској која је 2015. године регулисала законски оквир за донирање вишка хране и наставља да унапређује законодвани оквир након што је кроз истраживање спроведено  2017. утврдила да учесници у ланцу донирања хране нису довољно информисани.  Смарт колектива је известио токовима финализације Приручника о примени механизма за  остваривање пореских олакшица од стране донатора и прималаца донација, који је израдила адвокатска канцеларија Живковић - Самарџић. Према истраживањима чак 40% компанија не користи механизме пореских ослобађања приликом донирања која тренутно постоје у нашем законодавству, а највише због нејасних начина примене, али и због разлика у тумачењу који трошкови се признају и улазе у пореска умањења. 
Dokument


Prijava pravnog lica
Lista događaja