Događaj - Webinar "Osnovi farmakovigilance za nosioce dozvole za lek"


Ime

Webinar "Osnovi farmakovigilance za nosioce dozvole za lek"

Datum održavanja

14.10.2021 - 14.10.2021   (od 10:00 do 13:30)

Lokacija

Online -

Organizator

Udruženje za farmaciju i medicinsku delatnost

Opis
Privredna komora Srbije u saradnji sa Agencijom  za lekove i medicinska sredstva kao jedinim  lokalnim  autoritetom iz oblasti farmakovigilance, organizuje  obuku za Odgovorne osobe i zamenike odgovorne osobe za farmakovigilancu.

Nosilac dozvole za lek, u skladu sa nacionalnom regulativom u oblasti lekova, koja se u kontinuitetu usaglašava sa evropskom regulativom, mora da ima uspostavljen sistem farmakovigilance, koji je u obavezi da unapređuje, da ima edukovanu i kvalifikovanu odgovornu osobu za farmakovigilancu, koja mora biti stalno na raspolaganju ALIMS-u, za odgovore na sva pitanja od značaja za efikasnost i bezbednost lekova, za koje je odgovorna. Predano angažovanje, odgovorne osobe za farmakovigilancu, i postupanje u skladu sa obavezama koje su propisane važećom regulativom u oblasti lekova, su preduslov efikasnosti sistema praćenja bezbednosti lekova, što je konačno u službi zdravlja i bezbednosti pacijenata.

Zdravstveni radnici  i odgovorne osobe za farmakovigilancu u farmaceutskim kompanijama, su u zakonskoj obavezi da svaku sumnju na neželjeno dejstvo leka blagovremeno prijave Agenciji.
Maksimalno angažovanje svih učesnika u sistemu farmakovigilance je osnov efikasnog praćenja bezbedne primene lekova u Srbiji.  

Prikupljanje informacija o riziku koji prati primenu nekog leka i preduzimanje mera kojima se taj rizik može smanjiti, osnovni je cilj farmakovigilance.
Dokument

Preuzmi


Prijava fizičkog lica Prijava pravnog lica
Lista događaja