Događaj - Sednica Grupacije proizvođača boja i lakova


Ime

Sednica Grupacije proizvođača boja i lakova

Datum održavanja

 -    (od 11:00 do 13:30)

Lokacija

PKS -

Organizator

Udruženje za hemijsku, gumarsku industriju i industriju nemetala

Opis
Udruženje za hemijsku, gumarsku industriju i industriju nemetala PKS organizovalo je Sednicu Grupacije proizvođača boja i lakova sa sledećim dnevnim redom:
1.	Inicijativa za promenu člana Pravilnika o načinu iskazivanja performansi građevinskih proizvoda i elemenata zgrade u vezi sa bitnim karakteristikama-reakcija na požar, otpornost na požar i ponašanje, vezano za rokove atestiranja u evropskim laboratorijama, na predlog firme Belchem MGI doo
2.	Predstavlјanje novog programa podsticajnih sredstava Ministarstva privrede, kao i druge aktuelnosti
3.	Informacija o prekograničnom izvozu uglјenika – CBAM
4.	Aktuelno stanje u proizvodnji  boja i lakova - idustrijska proizvodnja i spolјnotrgovinska razmena

•	Zaključak
Na Sednici su doneti zaklјučci:
 1. Da se pokrene inicijativa za izmenu Člana 15. Pravilnika o načinu iskazivanja performansi građevinskih proizvoda i elemenata zgrada u vezi sa bitnim karakteristikama reakcije na požar, otpornost na požar i ponašanje pri spolјašnjem požaru, Službeni glasnik RS br.21, od 15. februara 2022. godine. 
 2. Da se pokrene još jedna inicijativa, a to je omogućavanje akreditovanja Instituta IMS za izdavanje atesta propisanih Pravilnikom.

o             Inicijative/sledeći koraci
Inicijativa br.1 je pokrenuta 28.11.2023. ka Ministarstvu građevinarstva, saobraćaja I infrastrukture, radimo na pokretanju inicijative br.2
Dokument


Prijava fizičkog lica Prijava pravnog lica
Lista događaja