Događaj - Zeleno obrazovanje i vaspitanje


Ime

Zeleno obrazovanje i vaspitanje

Datum održavanja

13.06.2022 -    (od 10:30 do 11:30)

Lokacija

PKS-kancelarija 422 -

Organizator

Udruženje za privatno obezbeđenje i ostale uslužne delatnosti

Opis
PKS podržava projekat "Zeleno obrazovanje i vaspitanje" sa kojim Oxford school, škola stranih jezika, u partnerstvu sa učilištem Jantar iz Hrvatske, planira da aplicira na KEP poziv.
Saradnja se odvija u delu izgradnje kapaciteta za zeleno poslovanje privatnih obrazovnih institucija kroz zajedničku edukaciju za unapređenje poslovnih operacija na osnovu predloga koji će proisteći iz rezultata projekta i diseminaciju rezultata kroz kanale komunikacije PKS.
Dokument

Preuzmi


Prijava pravnog lica
Lista događaja