Događaj - Sednica Grupacije proizvođača cveća i ukrasnog bilja


Ime

Sednica Grupacije proizvođača cveća i ukrasnog bilja

Datum održavanja

 -    (od do )

Lokacija

Organizator

Udruženje za biljnu i prehrambenu industriju

Opis
Na osnovu člana 15. poslovnika o radu grupacije udruženja Privredne komore Srbije sazivamo
elektronsku sednicu Ggrupacije proizvođača cveća i ukrasnog bilja 
Udruženјa za biljnu proizvodnјu i prehrambenu industriju, sa sledećim  dnevnim redo:

1.	usvajanje zapisnika; 
2.	izmene i dopune Pravilnika o podsticajima za proizvodnju sadnog materijala i sertifikaciju i klonsku selekciju voćaka, vinove loze i hmelјa ("sl. glasnik rs", br. 58/2017 i 25/2018);
3.	razno.
Dokument


Prijava pravnog lica
Lista događaja