Događaj - Tematski skup Orginal iz Srbije-proizvodi sa oznakom geografskog porekla


Ime

Tematski skup Orginal iz Srbije-proizvodi sa oznakom geografskog porekla

Datum održavanja

 -    (od 10:30 do 13:00)

Lokacija

Privredna komora Srbije - 2A

Organizator

Udruženje za biljnu i prehrambenu industriju

Opis
Cilј skupa je promocija polјoprivredno-prehrambenih proizvoda, posebno onih koji imaju dodatu vrednost, poput zaštićene oznake geografskog porekla, mogućnost unapređenja njihove proizvodnje, povećanje plasmana na domaćem i inostranom tržištu i slično. Srbija je izrasla u važnog činioca regionalnog polјoprivrednog tržišta. Ipak, izvoz u oblasti polјoprivrede je skoncentrisan na tradicionalna tržišta, bez velikog iskoraka sa proizvodima sa dodatnom vrednošću. Stoga je neophodno raditi na brendiranju proizvoda i njihovoj prepoznatlјivosti sa cilјem bolјe tržišne pozicioniranosti i unapređenja konkurentnosti. Važno je konstantno obrazovati prizvođače kako da unaprede poslovanje, ali i potrošače koji treba da znaju šta dobijaju ako kupe neki prehrambeni brend koji je proizveden na tradicionalna način uz poštovanje određenih standarda.
Dokument


Prijava fizičkog lica Prijava pravnog lica
Lista događaja