Događaj - Promocija 7. međunarodne agrobiznis konferencije MAK 2020


Ime

Promocija 7. međunarodne agrobiznis konferencije MAK 2020

Datum održavanja

25.12.2019 -    (od 12:00 do 15:00)

Lokacija

PKS-Terazije 23 -

Organizator

Udruženje za biljnu i prehrambenu industriju

Opis
Konferencija se održava na Kopaoniku, 24-26. januara 2020. godine, u Kongresnom centru Grand&Spa hotela pod motom EVROPSKI PUT - PUT USPEHA, sa ciljem da se na naučnoj osnovi analiziraju i prikažu sinergijski rezultati nauke i prakse, kao i mogućnosti realne podrške uključenju Srbije u EU, u skladu sa pregovaračkim poglavljem 11,12 i 13 - poljoprivreda i ruralni razvoj i bezbednost hrane, veterinarska i fitosanitarna politika i ribarstvo.Predstavljanje savremenih trendova i standarda u oblasti poljoprivrede, ruralnog razvoja i turizma u EU, kao i njihove implikacije na razvoj poljoprivrednog sektora, ruralnih područja i turizma u Srbiji i zemljama zapadnog Balkana. Nove dileme, nova naučna i praktična rešenja, holistički pristup i ideje kroz dijalog svih zainteresovanih, misija su već tradicionalne konferencije MAK 2020. 
Dokument


Prijava fizičkog lica Prijava pravnog lica
Lista događaja