Događaj - savetovanje Tipologije pranja novca i Tipologije finansiranja terorizma


Ime

savetovanje Tipologije pranja novca i Tipologije finansiranja terorizma

Datum održavanja

 -    (od do )

Lokacija

RPK Užice -

Organizator

Udruženje finansijskih institucija

Opis
U koordinaciji sa Udruženjem finansijakih institucija, Regionalna privredna komora Zlatiborskog upravnog okruga u saradnji sa Ministarstvom finansija, Upravom za sprečavanje pranja novca, a uz podršku projekta ,,EU podrška sprečavanju pranja novca u Srbiji'' organizuje savetovanje za obveznike Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma, na temu:
Tipologije pranja novca i Tipologije finansiranja terorizma
Cilј ovog savetovanja je da se unaprede operativna znanja iz oblasti pranja novca i finansiranja terorizma predstavnika finansijskog i nefinansijskog sektora, odnosno svih obveznika Zakona. Posebna pažnja biće posvećena tipologijama za krivična dela visokog stepena pretnje za pranje novca, sektorskim tipologijama pranja novca i tipologijama finansiranja terorizma.Savetovan je je bez kotizacije 
Dokument


Prijava fizičkog lica Prijava pravnog lica
Lista događaja