Događaj - Sastanak sa PU Užice


Ime

Sastanak sa PU Užice

Datum održavanja

 -    (od do )

Lokacija

Organizator

Stručna služba Regionalne privredne komore Zlatiborskog upravnog okruga (PKS-RPK Užice)

Opis
Sastanak sa Poreskom upravom filijala Užice

Sekcija za računovodstvo PKS Regionalne privredne komore Zlatiborskog okruga od svog osnivanja veoma je aktivna. Pažljivo proučava pitanja koja se odnose na privrednu aktivnost ovog regiona i  prati pojave bitne za privredni život, pomažući privrednim subjektima da lakše posluju.
Predsednica sekcije i članica Parlamenta privrednika Radmila Nikolić, vlasnica  i direktorka CNP PRO CONSULTING DOO iz Užica,  Ana Lapčević, direktorka i Mirjana Krdžić koordinatorka za usluge RPK Užice, učestvovale su danas na sastanku sa direktorkom Poreske uprave Filija Užice Ginom Mikić.
U razgovoru je istaknuto da dosadašnja saradnja bila veoma dobra, posebno kada je u pitanju edukacija. Svi sadržaji  čija je tema bila iz oblasti poreskih propisa, bez obzira da li su se održavali uživo ili preko elektronskih platformi, bili su izuzetno dobro posećeni. 
Naglašen je značaj servisa „Vaš poreznik“, koji privrednim subjektima pruža mogućnost da u neposrednoj komunikaciji sa poreskim službenicima postave pitanje i dobiju odgovor za sva pitanja u primene poreskih propisa, kao i uloga Komore u njegovom približavanju korisnicima.
Dogovoreno je da se u saradnji sa Sektorom za pružanje usluga poreskim obveznicima i edukaciju PU, organizuje niz obuka i predavanja na aktuelne teme kao što su PDV u građevinarstvu, novine u kontnom okviru, poreske olakšice za inovacije i dr.
Dokument

Preuzmi


Prijava fizičkog lica Prijava pravnog lica
Lista događaja