Događaj - Interna obuka “Povratna informacija - feedback


Ime

Interna obuka “Povratna informacija - feedback

Datum održavanja

29.11.2021 - 29.11.2021   (od 9:00 do 13:00)

Lokacija

Onlajn -

Organizator

Udruženje za biljnu i prehrambenu industriju

Opis
Učešće na internoj obuci, po pozivu, shodno definisanim aktivnostima Direktorata za lјudske resurse i organizaciju - Službe za kadrovska pitanja i razvoj kadrova iz domena edukacije zaposlenih  - “povratna informacija - feedback” ,  u cilјu nastavka unapređenja kompetencija i razvoja zaposlenih u Sektoru udruženja privrede, Sektoru za strateške analize, usluge i internacionalizaciju, Sektor preduzetništva, PK Beograda i u regionalnim privrednim komorama.


Dokument

Preuzmi


Prijava pravnog lica
Lista događaja